ออมสิน ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 50,000 ราย เงื่อนไขง่ายๆ ใครก็สมัครได้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 ม.ค. นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาทว่า ตั้งแต่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.2564 ขณะนี้ธนาคารอนุมัติสินเชื่อไปแล้วมากกว่า 50,000 ราย โดยสินชื่อดังกล่าวมีเป้าหมายสำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า และผู้มีรายได้ประจำ ซึ่งประเมินว่าจะมีการยื่นคำขอรับสินเชื่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารได้มีการพัฒนาระบบ Digital Lending ซึ่งจะช่วยทำให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อทำได้รวดเร็วมากขึ้น

โดยประเมินว่าโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งปล่อยกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาทนั้น จะเพียงพอช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า และผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ประมาณ 250,000-300,000 ราย โดยโครงการจะเปิดรับคำขอสินเชื่อจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ผ่านแอพพลิเคชัน MyMo

ขณะนี้เริ่มมีประชาชนที่สนใจทยอยยื่นคำขอรับสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามเงื่อนไขของโครงการแล้วจะต้องมีการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติกับเครดิตบูโรด้วย แต่ไม่ต้องกังวล ธนาคารจะพยายามช่วยอย่างเต็มที่ โดยจะพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน มีเงินสินเชื่อถึงมือมากที่สุด

นายวิทัย กล่าวว่า ยอมรับว่าอาจจะมีหลายรายที่ไม่ผ่านเกณฑ์สินเชื่อเสริมพลังฐานราก แต่ถ้าไม่เคยมีประวัติเป็นหนี้เสีย (NPL) ธนาคารก็จะพิจารณาดึงเข้าเกณฑ์โครงการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือสินเชื่อฉุกเฉิน ปล่อยกู้รายละ 10,000 บาท ที่ปัจจุบันยังมีวงเงินดำเนินการเหลือ 2.7-2.8 พันล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับโครงการสินเชื่อฉุกเฉินนั้น ปัจจุบันธนาคารออมสินได้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ประชาชนไปแล้วกว่า 1.7 ล้านราย จากเป้าหมายทั้งสิ้น 2 ล้านราย

สำหรับโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

มีคุณบัติดังนี้

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

– ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน

– ได้รับผลกระทบจาก CV-19

ทั้งนี้ ออมสิน ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 50,000 ราย เปิดเงื่อนไขง่ายๆ มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า และผู้มีรายได้ประจำ