ออมสินใจดี ให้ยืม 30,000 ผ่อนเเค่ 1,000 ได้ทุกอาชีพ กดใช้ได้เลย

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ หลังจากที่ทางธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ลงทะเบียน สินเชื่อ เสริมพลังฐานรากสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือหมุนเวียนในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 วันนี้เราจะมาแนะนำอีกหนึ่งสินเชื่อจากทางธนาคารออมสิน โดยเป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสด People Card โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับสินเชื่อบัตรกดเงินสด People card ให้วงเงิน สูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมี หลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ย ตามจำนวนเงิน และจำนวน วันที่เบิก ใช้จริง ในอัตรา ดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ

สิทธิประโยชน์

 1. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 2. ฟรี! ค่าธรรมเนียม
 3. วงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร

วงเงินสูงสุด

 • ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นคนไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
 3. ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี

อายุงาน ดังนี้

 1. ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน ในที่ทำงาน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ประกอบอาชีพ อิสระ / เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน
 3. Statement หรือสำเนาบัญชี เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด
 4. บัญชีที่ระบุชื่อ และ เลขที่บัญชี

อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. เอกสาร แสดงการดำเนิน ธุรกิจ 1 ปี
 3. ต้นฉบับ/สำเนาเอกสาร แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
 4. Statement หรือสำเนา บัญชี ธนาคาร ในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้า สมุดบัญชี ที่ระบุชื่อ และ เลขที่บัญชี

ระยะเวลาการอนุมัติ สินเชื่อ

 1. จากการหาข้อมูล พบว่า บัตรกด เงินสด ออมสิน ใช้เวลา ในการ อนุมัติวงเงิน เฉลี่ยที่ ประมาณ 1 เดือน ขึ้นไป
 2. สามารถติดต่อ ขอทำบัตรกดเงิ สด People Card ได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน