อนุมัติแล้ว มาตรการเยียวย า 8 สิทธิ์ ใครได้บ้าง รีบลงทะเบียนเลย

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวย าผลกระทบการแพร่รอบใหม่ หลายมาตรการ โดยจะเริ่มลดค่าน้ำประปา 10 เปอร์เซ็นต์ และลดค่าไฟฟ้าให้กับบ้านที่ใช้ไม่เกิน 150 หน่วย ได้ใช้ฟรี 90 หน่วย ส่วนบ้านที่ใช้เกิน 150 หน่วย จะพิจารณาส่วนลดใหม่ และกิจการขนาดเล็กจะได้ใช้ฟรี 50 หน่วยทุกราย ในรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนี้


ภาพจาก ช่อง 7 – 8 มาตรการช่วยเหลือ

และได้อนุมัติเงินเยียวย าประชาชน 3,500 บาท นาน 2 เดือน โดยให้กระทรวงการคลังกลับไปทำรายละเอียดการจ่ายเงินให้ประชาชน มาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ ยังเตรียมลดค่าบริการอินเทอร์เน็ตบ้านและบรรเทาภาระหนี้ให้กับประชาชน รวมทั้งขย ายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงเหลือ 10 เปอร์เซ็นต์ และลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่กระทรวงการคลัง ระบุ โครงการเราชนะ จ่ายเงินเยียวย า 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน คาดว่าประชาชนจะได้รับเงินเร็วที่สุดภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิต้องเป็นผู้ที่ขาดรายได้จริง เช่น ฟรีแลนซ์, ลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ไปจนถึงภาคการเกษตร

ส่วนโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกอีก 1 ล้านสิทธิ ในวันที่ 20 มกราคมนี้ ก่อนเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่ 25 มกราคม

ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย ประสานธนาคารพาณิชย์ ขย ายมาตรการผ่อนปรนช่วยเหลือลูกหนี้ เช่น การขย ายระยะเวลา หรือพักชำระหนี้ หรือลดการชำระค่างวด ต่ออีก 6 เดือน ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

ขอบคุณ ช่อง 7