ห้ามพลาด วิธีซื้อหุ้น OR ด้วยงบขั้นต่ำหลักพัน

เป็นอีกหนึ่งเเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและต้องบอกเลยว่า ถ้าจะลงทุน ตรงนี้มั้นคงแน่นอน ถือเป็นหุ้น IPO แห่งปีที่มาให้นักลงทุนตื่นเต้นกันตั้งแต่ต้นปี สำหรับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ “OR” (โออาร์) ที่เตรียมเสนอ ขายหุ้น ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือที่เรียกว่า IPO ซึ่งช่วงราคาที่เสนอขาย 16.00–18.00 บาทต่อหุ้น โดยในครั้งนี้มีการเปิดให้กลุ่มรายย่อย หรือ ประชาชนทั่วไป เริ่ม จองซื้อหุ้น ได้ในเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ม.ค. 64 และ ผู้ถือหุ้น PTT เริ่มจองซื้อได้ในเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ม.ค. 64

ความน่าสนใจในการเปิดจองซื้อ หุ้น OR ในครั้งนี้ คือการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าซื้อในจำนวน 300 หุ้น โดยจัดสรรด้วยวิธี Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการกระจายหุ้นอย่างทั่วถึง และที่สำคัญคือสามารถจองซื้อได้แม้ ไม่มีพอร์ตหุ้น

ล่าสุด ทางเว็บไซต์ bangkokbiznews เปิดเผยเกี่ยวกับหุ้น OR พร้อมเงื่อนไขในการซื้อ วิธีการจัดสรร รวมถึงวิธีการจองซื้อ เพื่อเตรียมตัวเป็นเจ้าของกิจการ OR สำหรับ บุคคลทั่วไป

มีเงินเท่าไร ถึงซื้อหุ้น OR ได้

การ IPO ในครั้งนี้ของหุ้น OR ตั้งราคาเสนอขายที่ 16.00–18.00 บาทต่อหุ้น โดยผู้จองซื้ อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 18 บาท และจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่างจากราคาจองซื้ อ 18 บาท โดยหากไม่ได้รับการจัดสรร หุ้น ระบบจะทำการคืนเงิน อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 17 ก.พ. 2564 (กรณีรับเงินเข้าบัญชี) และวันที่ 22 ก.พ. 2564 (กรณีรับเป็นเช็ค)

จองซื้ อขั้นต่ำจำนวน 300 หุ้นและจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนขั้นต่ำครั้งละ 100 หุ้น โดยไม่จำกัดจำนวนจองซื้อสูงสุด เท่ากับว่าผู้ที่ต้องการจองซื้อจะต้องมีเงินขั้นต่ำ 5,400 บาท สำหรับหุ้นขั้นต่ำ 300 หุ้น ในราคา 18 บาทต่อหุ้น

ใครจองซื้อ OR ได้บ้าง

การเปิดจองซื้อ หุ้น OR ในครั้งนี้ เปิดให้ซื้อได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. กลุ่ม รายย่อย หรือ ประชาชนทั่วไป ที่เป็นประชาชนไทย ทั้งที่มีพอร์ตหุ้น หรือไม่มีพอร์ตหุ้นก็สามารถจองซื้อได้ โดยเริ่มจองซื้อได้ในวันที่ 24 ม.ค. 64

2. ผู้ถือหุ้น PTT เริ่มจองซื้อได้ตั้งแต่ 25 ม.ค. 64

รายย่อย ทุนน้อย จองซื้อหุ้น OR ได้หรือไม่?

สำหรับการเปิดให้จองซื้อหุ้น OR ในครั้งนี้ มีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ด้วยวิธีที่เรียกว่า Small Lot First ซึ่งหมายการถึงการจัดสรรให้กับการจองซื้อที่เป็นล็อตเล็กๆ ให้ครบจำนวนผู้จองซื้อทุกคนก่อนวนรอบใหม่ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการกระจายหุ้นอย่างทั่วถึง โดยไม่ว่าจะมาก่อนหรือหลังก็มีสิทธิ์ได้รับจัดสรรหุ้นเท่ากัน ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าชื่อผู้จอง ผู้ชำระเงิน และผู้รับหุ้นต้องเป็นคนเดียวกัน

Small Lot First ทำอย่างไร

การจัดสรรแบบ Small Lot First คือการแบ่งหุ้นที่มีอยู่ให้กับผู้จองซื้อรายย่อยเป็นรอบๆ

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เราจะสมมติว่า มีจำนวนหุ้นที่จะขาย 30,000 หุ้น แต่มีผู้จองซื้อทั้งสิ้น 39,800 หุ้น ระบบจะทำการแบ่งขายหุ้นเป็นรอบๆ ดังนี้

รอบแรก จัดสรรให้จำนวน 300 หุ้นต่อ 1 คน และไล่เรียงไปเรื่อยๆ คนครบจำนวนผู้ที่จองซื้อ

รอบที่ 2 และรอบถัดๆ ไป ทุกคนจะได้จัดสรรให้จำนวนรอบละ 100 หุ้นต่อ 1 คน

กระทั่งจำนวนหุ้นเหลือไม่เพียงพอในการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อได้ครบทุกคน จะนำจำนวนหุ้นที่เหลือมาจัดสรรใน รอบสุดท้าย แบบ “Random” (สุ่ม) ซึ่งเป็นการสุ่มโดยโปรแกรม ซึ่งในครั้งนี้จะมีทั้งผู้ที่ได้หุ้นและไม่ได้หุ้น ดังตัวอย่างการจัดสรรหุ้น ตามภาพประกอบนี้


หลังจากการปิดจองหุ้นสำหรับประชาชน ในวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว จะมีการประกาศผลการจัดสรรภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ settrade.com เพื่อยืนยันว่าเราได้รับ “หุ้น OR” ในจำนวนเท่าใด ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดสรร “หุ้น” ระบบจะทำการคืนเงิน อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 17 ก.พ. 2564 (กรณีรับเงินเข้าบัญชี) และวันที่ 22 ก.พ. 2564 (กรณีรับเป็นเช็ค)

ไม่มี ‘พอร์ตหุ้น’ ก็ซื้อได้!

ความน่าสนใจอีกเรื่องของการ IPO ของ หุ้น OR ในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ “ไม่มีพอร์ตหุ้น” ก็สามารถจองซื้อ “OR” ได้ ด้วยการฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” หรือ “TSD” และนำหุ้นเข้าฝากไว้กับ TSD นำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600

ส่วนผู้ที่มีพอร์ตหุ้นอยู่แล้ว สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ซึ่งการมีพอร์ตก่อนจองซื้อหุ้นจะช่วยให้สามารถขายหุ้นจากพอร์ตได้สะดวกกว่าผู้ที่ไม่มีพอร์ตเท่านั้น

จองซื้อที่ไหนได้บ้าง

สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถของซื้อได้ผ่าน 3 สถาบันการเงิน คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถติดต่อ จองซื้อหุ้น OR ได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ หรือจองผ่านช่องทางออนไลน์ ในเว็บไซต์หรือ Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร

1. ธนาคารกรุงเทพ จองซื้อผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ซึ่งเป็น Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 9.00 น. ของวันที่ 24 ม.ค. 64 ถึง 12.00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 2 ก.พ. 64

 

2. ธนาคารกสิกรไทย จองซื้อผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ https://kasikornbank.com/th/KMyInvest/PTTOR/IPO ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และชำระเงินด้วย Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย (KPLUS) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

3. ธนาคารกรุงไทย จองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ Money Connect by Krungthai ในแอพพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 24 ม.ค. 2564 ถึง 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของวันที่ 2 ก.พ. 2564