หลักฐานมัดตัว มีคำสั่งยึด พญานาค ลุงพล เพราะสาเหตุนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 ม.ค. จากกรณีช่องยูทูบรายการหนึ่ง ซึ่งมีผู้ติดตามนับแสนคน ได้ถ่ายทอกสด กิจกรรมที่ นายไชย์พล วิภา หรือลุงพล ได้ทำการตัดต้นไม้จำนวน 4 ต้น เพื่อปรับสภาพพื้นที่เตรียมสร้างองค์พญานาค โดยจากคลิป ลุงพล ใช้เลื่อยตัดต้นกระถินป่าซึ่งอยู่ข้างศาลเจ้าแม่เจ้าแม่โสภี ที่ตั้งอยู่ดั้งเดิม

โดยเมื่อตัดต้นไม้ล้ม เหล่ายูทูบเบอร์วิ่งมาแสดงความดีใจ โดยคลิปดังกล่าวถือเป็นหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันว่าลุงพล กระทำความผิดเกี่ยวกับการเข้าพื้นที่ป่าไม้และป่าสงวน โดยก่อนหน้านี้ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ได้นำอีกหนึ่งคลิปมาเผยแพร่ โดยระบุข้อความว่า

บุคคลที่ร่วมตัดต้นไม้ตามคลิปนี้ ชมรมจัดให้ทุกคน ฐานร่วมกันเข้าป่าสงวน โดยจะส่งหลักฐานให้พนักงานสอบสวนดำเนินกับทุกคนใน 3 ข้อหา ฐานบุกรุกป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ตามมาตรา 54 (30) ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผ าป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้ จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม

และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนมาตรา 55 ผู้ใดครอบครองป่าที่ได้ถูกแผ้วถางโดยฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัติแห่งมาตราก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่า และตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 โดยใช้ที่ดินผิ ดวัตถุประสงค์ และทำให้เสื่ อมเสี ยสภาพป่าสงวน