หนุ่มสมุทรปราการ กลับบ้านฉลองปีใหม่ ทำคนใกล้ชิดติดต่อไป 5 คน

สถานการณ์ CV-19 ในไทยตอนนี้ยังคงมีผู้ติดต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในหลายพื้นที่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 64 เวลา 10.30 น ได้มีการแถลงข่าวที่ห้องประชุม 402 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยแพทย์หญิง โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมแถลงข่าว พบผู้ติดเชื้อ เป็นกลุ่มก้อนจำนวน 5 ราย จากชายที่มาจากสมุทรปราการ และได้ร่วมสังสรรค์ กับคนในหมู่บ้าน จากกรณี ชายชาวสมุทรปราการ กลับบ้านช่วงก่อนปีใหม่ แล้วได้กลับไป ทำงานที่สมุทรปราการ ทำการตรวจเชื้อก่อนเข้าทำงาน พบว่า ตัวเองติดเชื้อ CV-19 จึงได้รีบแจ้ง มาทางญาติ เพื่อให้เร่งตรวจเชื้อ เพราะว่า ตัวเองไม่แสดงอาการ หลังจากญาติรับแจ้ง จึงได้ติดต่อทางอสมหมู่บ้าน แจ้งสาธารณสุข โรงพยาบาล ให้เข้าทำการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เบื้องต้น ตรวจสอบเชื้อ 41 คน ผลเป็นบวก 5 คน และผลเป็นลบ 36 คน หลังจากผลการตรวจออก ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้จัดรถรับผู้ป่วยจำนวน 5 ราย เข้ารับการรักษาโดยด่วน จากการสอบถามไทม์ไลน์ผู้ป่วยทั้ง 5 ราย จะชี้แจงดังนี้

ผู้ป่วยรายที่ 1 เพศชายอายุ 70 ปี เชื่อมโยงกับผู้ที่ติดจากสมุทรปราการ

30 ธันวาคม 63 เดินทางจากจังหวัดนครนายก เวลา 15.00 น ถึงอำเภอเมืองปราจีนบุรี ร่วมกินงานเลี้ยงที่บ้าน

31 ธันวาคม 63 10.00 นถึง 13.00 น ได้ไปเลี้ยงเพลพระที่วัดดงพระราม 17:00 น กลับมากินเลี้ยงปีใหม่ที่บ้าน

1-2 มกราคม 64 อยู่บ้าน

3 มกราคม 64 ไปซื้อขนมจีนน้ำยาที่ตลาดนัดเย็น หมู่ 5 ตำบลดงพระราม แล้วเดินทางกลับบ้าน 4 มกราคม 64 อยู่บ้าน เจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจหาเชื้อไ ว รั ส ผลติดเชื้อเข้าการรักษาที่รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้สัมผัสใกล้ชิด 6 ราย ตรวจหาเชื้อแล้ว และอยู่ระหว่างติดตาม 1 ราย

ผู้ป่วยรายที่ 2 เพศหญิง อายุ 45 ปีเชื่อมโยงกับผู้ที่ติดมาจากสมุทรปราการ

30 ธันวาคม 63 กินเลี้ยงตอนเย็นที่บ้าน

31 ธันวาคม 63 อยู่บ้าน

1-2 มกราคม 64 อยู่บ้าน

3 มกราคม 64 ไปตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ซื้ออาหารแมว แล้วเดินทางกลับบ้าน

4 มกราคม อยู่บ้านเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อผลติดเชื้อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิด 5 รายตรวจหาเชื้อแล้ว อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 ราย

ผู้ติดเชื้อรายที่ 3 เพศหญิงอายุ 32 ปี 30 ธันวาคม 63 กินเลี้ยงตอนเย็นที่บ้าน

31 ธันวาคม 63 10.00 นถึง 13.00 น ไปเลี้ยงเพลพระที่วัดดงพระราม 13.30 น ไปเดินโลตัสปราจีนบุรี 14.05 น ไปเดินโรบินสัน 16.00 น ไปซื้อซี่โครงหมูร้านขายอาหารสด 17.00 น กลับมากินเลี้ยงปีใหม่ที่บ้าน หลังจากเลิกงานเลี้ยงกลับไปนอนบ้านแฟนที่ตำบลบ้านพระ

1 มกราคม 64 ตอนเย็นกลับมานอนที่บ้านแม่ตำบลดงพระรามช่วงเย็นไปเดินตลาดต้องชมตลาดวงเวียน

2-3 มกราคม 64 อยู่บ้านแฟนที่ตำบลบางพระ

4 มกราคม 64 อยู่บ้านเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อผมติดเชื้อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิด 8 ราย ตรวจหาเชื้อแล้ว อยู่ระหว่างติดตาม 3 ราย

ผู้ป่วยรายที่ 4 เพศหญิงอายุ 23 ปี

30 ธันวาคม 63 กลับจากทำงานถึงบ้าน

31 ธันวาคม 63 กลับจากทำงานถึงบ้าน 10.00 นถึง 13.00 น ไปเลี้ยงเพลพระที่วัดดงพระราม 13.30 น ไปเดินโลตัสปราจีนบุรี 14.00 น ไปเดินโรบินสัน 16.00 น ไปซื้อซี่โครงหมูร้านขายอาหารสด 17.00 น กลับมากินเลี้ยงปีใหม่

1-3 มกราคม 64 มีไ ข้ ไ อกินยาอยู่บ้าน

4 มกราคม 64 อยู่บ้านเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจหาเชื้อผมติดเชื้อเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิด 8 ราย ตรวจหาเชื้อแล้ว

ผู้ป่วยรายที่ 5 เพศหญิง อายุ 82 ปี

30 ธันวาคม 63 อยู่บ้าน

31 ธันวาคม 63 มีญาติจากเขตลาดกระบังมาเยี่ยม

1-3 มกราคม 64 อยู่บ้าน

4 มกราคม 64 อยู่บ้านเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อผลติดเชื้อเข้าการรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวเพิ่มเติม หลังจากนี้ จะทำการ big cleaning ที่ตลาดและห้างร้าน ที่ผู้ติดเชื้อได้เดินทางไป เพื่อความมั่นใจ ของประชาชน ที่จะเดินทางไปสถานที่ดังกล่าว ในการแถลง การระบาดของCV-19 ในครั้งนี้ ผู้ป่วยส่วนมากจะไม่มีอาการ ทำให้ยากต่อการเฝ้าระวัง จึงขอความร่วมมือประชาชน งดงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดCV-19 และ ในช่วงนี้ ถ้าประชาชนท่านใดไม่มีความจำเป็นจะเดินทางข้ามจังหวัด หรือมีญาติมาจากต่างจังหวัด ขอให้งดไว้ก่อน แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่อสม ประจำหน่วยที่ท่านจะไปจะได้ติดตามอาการ 24 ชม.