สุดตกใจ ยายวัย 89 โดนเรียกคืนเบี้ยชราร่วมแสน

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เมื่อมีรายงานร้องเรี ยนจากชาวบ้านใน ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ว่ากำลังเดือดร้อนและอย ากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือ

กรณีที่ทางกรมบัญชีกล างมีหนังสือมาทวงเงินเบี้ยผู้สูงอายุที่จ่ายให้กับแม่เป็นเวล า 10 ปีคืนพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินกว่า 84,000 บาท สร้างความตกใจให้กับผู้เป็นแม่ซึ่งปัจจุบันอายุ 89 ปีแล้ว

นางบวน โล่ห์สุวรรณ อายุ 89 ปี ย ายที่ถูกกรมบัญชีกล างมีหนังสือมาเรียกเก็บเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืน ซึ่งลูกสาวต้องมาคอยดูแลอย่ างใกล้ชิดเพราะห่วงย าย โดยนางบวน เล่ าให้ฟังว่า ย ายเริ่มได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ เมื่อปี 2553 จนถึงปี 2563 เป็นเวล า 10 ปี ก็ไม่มีปั ญหาอะไร กระทั่งจู่ๆ ปี 2563 ทาง อบต.ก็แจ้งว่าต้องหยุดจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุของย าย

เนื่องจากย ายได้รับเงินบำนาญพิเศษกรณีที่เป็นทาย าทของ จ.ส.อ.จักราวุทธ โล่ห์สุวรรณ ลูกชาย ซึ่งเป็นทหารสังกัด มทบ.21 นครราชสีมา เนื่องจากลูกชาย เสี ย เมื่อ วันที่ 25 ตุล าคม 2544 ทางต้นสังกัดจึงได้พิจารณา จ่ายเงินบำนาญพิเศษ ให้กับพ่อ แม่ คนละ 5,000 บาทต่อเดือน แต่หลังจากสามี จากไป ก็เหลือย ายคนเดียวที่ได้รับเงินบำนาญทาย าทเดือนละ 5,000 บาท

กระทั่งเมื่อวันก่อนทางเจ้าหน้าที่ อบต.เจริญสุข ได้มาแจ้งที่บ้านว่ามีหนังสือจากกรมบัญชีกล างให้เรียกเก็บเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากย ายคืนพร้อมกับดอกเบี้ยรวมเป็นเงินกว่า 84,000 บาท ย ายก็ต กใจมาก และรู้สึกง งว่าทำไมจู่ๆ ทางกรมบัญชีกล างถึงพึ่งจะมาเรียกเบี้ยผู้สูงอายุคืน ทำไมไม่ทักท้ วงตั้งแต่เริ่มแรกว่าย ายไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ เพราะได้บำนาญพิเศษกรณีของลูกชาย

ทั้งที่ระบบราชการก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว แต่ปล่อยให้ล่ วงเลยมาจนถึง 10 ปีแล้วมาเรียกเงินคืน ย ายก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปคืนเพราะเงินบำนาญเดือนละ 5,000 บาท ก็ไม่พ อกินอยู่แล้ว เพราะต้องจ่ายค่าจ้างรถไปรั กษาตัว ที่ รพ.เดือนละหล ายรอบ ก็อย ากวิงว อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเ หลือด้วย ตอนนี้ไม่รู้จะหาทางออกยังไงเพราะลูกอีกคนก็มีอาชีพทำนา และรับจ้างกิ นไปวันๆ แถมมีห นี้ ธกส. และต้องเลี้ยงหล านอีก 3 คนที่ยังเรียกหนังสืออีก

ด้านนางลัดดาวรรณ โล่ห์สุวรรณ อายุ 66 ปี ลูกสาวย ายบวน เล่ าว่า ส งสารแม่มากแต่ไม่รู้จะช่วยยังไง เพราะลำพั งตัวเองก็ ทำนาขายข้าวได้ผ่อนจ่ายห นี้ ธกส.แต่ละปียังไม่พ อ มีภ าระเลี้ยงลู กอีก 3 คน แถมยังมีปั ญหา เร่องสุขภาพอีก ทั้งแม่และลู กๆ ไม่รู้จะหาเงินไปจ่ายเบี้ยคนชราคืนให้กับกรมบัญชีกล างได้ เพราะกินอยู่แต่ละวันยังลำบ าก แต่ก็อย ากถามทางหน่วยงานราชการว่าทำไมจ่ายมาตั้ง 10 ถึงเพิ่งมาตรวจสอบ

ทั้งที่ระบบราชการน่าจะตรวจสอบได้และแจ้งตั้งแต่แรกว่าแม่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยคนชรา เพราะได้เงินบำนาญของลูกชายแล้ว หากครอบครัวรู้แต่แรกคงจะไม่ให้แม่รับเบี้ยคนชรา ทั้งนี้นางลัดดาวรรณ ยังได้ยกมือไหว้วิ งวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือแม่ด้วย แต่หากไม่ทางออกหรือหาเงินมาจ่ายคืนกรมบัญชีกล างไม่ได้จริงๆ หากเขาจะดำเนินค ดี ตนก็จะขอรับแทนแม่

ที่มา one31