สุชาติ พูดแล้ว ประกันสังคม ม.33 ราว 11 ล้านคน เยียวยา 4 พัน 1 เดือน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 ม.ค.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงแรงงานหารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

นายสุชาติ ชมกลิ่น

แล้ว เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ในช่วงสถานการณ์กา ให้ได้รับเงินเยียวยา 3,500 หรือ 4,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

โดยสศช.จะนำรายละเอียดข้อมูลกลับไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อสรุปตัวเลขและงบประมาณ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุป หลังจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ เบื้องต้นมีจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 ประมาณ 11 ล้านคน