สาวโพสงง ลงทะเบียนเราชนะ มีข้อความแจ้งเตือน

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับ จากกรณีที่วันนี้ (29 ม.ค.) เป็นวันแรกที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียน เราชนะ ที่ทางภาครัฐได้ให้ความช่วยเห ลือเยียวย าให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระท บ จำนวนประมาณ 31.1 ล้ านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวล า 2 เดือน สำหรับเดือนม.ค.-ก.พ. 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้ านบาท

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการให้ความช่วยเห ลือ ภาครัฐจะคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วเป็นอันดับแรก ได้แก่

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผล แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่ าวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์เราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 2564 ในช่วงเวล า 06.00-23.00 น.

ล่ าสุดในโลกออนไลน์ ได้มีประชาชนหล ายท่าน พบกับปัญหาในการลงทะเบียน อย่ างเช่น สาวรายนี้ที่เผยว่า มีคนลงทะเบียน เราชนะ แต่กลับมีการแจ้งเตือ นว่า ไม่ต้องลงทะเบียนเบียนใหม่ เนื่องจากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตร

โดยตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีการเปิดให้ลงทะเบียบบัตรประชารัฐ ได้มีตัวแทนมารับไปลงให้ แต่สุดท้ายไม่ได้รับบัตรไม่ จนกระทั่งมาถึงวันนี้


โพสต์

ที่มีการลงทะเบียนเราชนะก็ได้มีข้อความแจ้งเ ตือน ซึ่งเหตุลักษณะนี้ หล ายคนก็แนะนำว่า ให้ไปติดต่อกับทางธนาคารโดยตรง