สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย สุดอั้น ยอมให้พนง.ลาหยุดไม่รับเงินเดือน

เป็นอีกข่าวที่กระแ สค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหล าม เมื่อไทยแอร์เอเชีย ยันไม่ล ดพนักงาน แต่ขอให้พนักงานบางส่วน รวมถึงนักบิน ลูกเรือ พนักงานภาคพื้น ล าหยุดไม่รับเงินเดือนเพิ่มอีก 2 ถึง 4 เดือน หั่นค่ าจ้า งเหลือ 25เปอร์เซ็น ส่วนพนักงานที่ยังทำงานอยู่ให้ล าหยุดไม่รับเงินเดือนตั้งแต่ 2 ถึง 5 วัน ประคองสภาพคล่อง รอระดมทุน 3 ถึง 4 พันล้ านบาท แหล่งข่าวจาก บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV เปิดเผย ว่า

ในวันนี้ (18 ม.ค.63) เวล า 15.00 น. นายสันติสุข คล่องใช้ย า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AAV ได้เรียกประชุมพนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชีย ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจสายการบิน จากผลกระท บ CV19 โดยทางผู้บริหารยืนยันกับพนักงานว่าจะยังไม่มีการล ดจำนวน หรือเ ลิกจ้ างพนักงานแต่อย่ างใด แต่ได้ขอความร่วมมือให้พนักงานล ดจำนวนวันทำงานลง ภายใต้โครงการล าหยุดไม่รับเงินเดือน หรือ Leave Without pay เป็นเวล า 2 ถึง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้

ทั้งนี้ทางฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้แต่ละแผนกไปดำเนินการตามนโยบายดังกล่ าวที่จะแตกต่างกันไปตามลักษณะการทำงาน ซึ่งจะมีพนักงานบางส่วนที่เดิมเคยทำงานอยู่ ก็จะขอให้เข้าร่วมโครงการล าหยุดโดยไม่รับเงินเดือนเป็นเวล า 4 เดือน ส่วนพนักงานที่ก่อนหน้านี้มีวันทำงานน้อย หรือล างานหยุดงานโดยสมัครใจอยู่แล้ว โดยเฉพาะสายปฏิบัติงาน เช่น

นักบิน ลูกเรือ พนักงานบริการภาคพื้น ก็จะมีประกาศให้เพิ่มไปอีก 2 เดือน ซึ่งการล าหยุดโดยไม่รับเงินเดือน พนักงานจะได้รับเงินจำนวน25เปอร์เซ็น ของฐานเงินเดือน ในส่วนของพนักงานที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ ก็จะขอให้พนักงานล าหยุดโดยไม่เงินเดือน 2 ถึง 5 วัน ซึ่งจะทำให้พนักงานในส่วนนี้มีร ายได้ล ดลงราว 7-17เปอร์เซ็น

โดยพนักงานส่วนใหญ่ ก็เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่ างดี ถึงสาเหตุที่จะต้องดำเนินการดังกล่ าว เพื่อรักษาระดับสภาพคล่องไว้ส่วนหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระท บCV19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และบริษัทพย าย ามขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) จากรัฐบาล

แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่ างใด อนึ่งก่อนหน้านี้ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร AAV ออกมายอมรับว่า บริษัทมีสภาพคล่องอยู่ได้ถึงเดือนมี.ค. 64 ฉะนั้นบริษัทอยู่ระหว่างระดมทุนเพิ่มอีก 3 ถึง 4 พันล้ าน ทั้งการกู ้เงิน และการเพิ่มทุน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทภายใน 1ถึง 2 เดือนนี้

ขณะที่การดำเนินการขอเงินกู ้ดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) จากภาครัฐไม่มีความคืบหน้า ซึ่งขณะนี้คาดว่าหม ดหวังแล้ว ขณะที่บริษัทยังไม่มีแนวคิดจะล ดพนักงานแต่อย่ างใด

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ