สรุปแล้ว 5 มาตรการที่ช่วยเหลือประชาชน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ให้ไวเลยครับ และดีมากเลย

ล่าสุด วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการประชุมเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือประชาชนในช่วง cv d 1 9

ซึ่งผลสรุปนั้นได้คลอดมาตรการช่วยเหลือทั้งหมด 5 มาตรการ มีรายละเอียด ดังนี้

1. เราชนะ แจกเงิน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

มาตรการนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนคล้าย ๆ กับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน คือ การแจกเงินช่วยเหลืออาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ และเกษตรกร ด้วยจำนวนเงิน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดที่ชัดเจน จะได้รับเงินในวันไหน ต้องรอสรุปอีกครั้ง

2. คนละครึ่ง ขยายสิทธิเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ

หลังจากที่โครงการ www.คนละครึ่ง.com ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ร้านค้า ประชาชน หลายรายได้เข้าร่วมโครงการ และมีการลงทะเบียนกันจนเต็ม

ล่าสุด ที่ประชุม ครม. ได้มีมติเพิ่มสิทธิอีก 1 ล้านสิทธิ โดยจะลงทะเบียนวันที่ 20 มกราคม นี้ สามารถใช้สิทธิได้ในวันแรกคือ วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ส่วนวันสิ้นสุดโครงการยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือ วันที่ 31 มีนาคม 2564


3. ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน

มาตรการนี้จะมีการลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยจะแบ่งเป็น 4 เงื่อนไข คือ

บ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

บ้านที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะเป็นการให้ส่วนลดค่าไฟตามเงื่อนไข

บ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี

ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

4. ลดค่าน้ำ 10% เป็นเวลา 2 เดือน

มาตรการนี้จะลดค่าน้ำเป็นจำนวน 10% ในใบแจ้งหนี้เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ซึ่งสงวนไว้เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

5. ช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต

ที่ประชุม ครม. ได้ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ไปหารือผู้ประกอบการและ กสทช. เพื่อเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน และโทรศัพท์มือถือ

ในการสนับสนุนการทำงานที่บ้าน รวมถึงการสนับสนุนการโหลดแอปฯ หมอชนะ ฟรี โดยไม่คิดค่าดาต้า เป็นเวลา 3 เดือน