สมุทรสาคร หยุดไม่อยู่ พบผู้ติดเพิ่ม 138 ราย สะสม 4,817 ราย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครยังน่าเป็นห่ว ง ล่าสุดเมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 18 ม.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้รายงานมีผู้ติดรายใหม่ จำนวน 138 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 120 ราย เป็นคนไทยจำนวน 14 ราย แรงงานต่างด้าว 106 ราย ที่เหลือเป็นผู้ป่วยจากการตรวจในโรงพย าบาล 18 ราย คนไทย 4 ราย และต่างด้าว 14 ราย

สมุทรสาคร พบผู้ติดเพิ่ม 138 ราย

สำหรับผู้ติดยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 4,817 ราย เป็นคนไทย (ทั้งในโรงพ ยาบาลและที่เฝ้าดูอาการ) รวม 1,015 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งในโรงพย าบาลและที่เฝ้าดูอาการ) รวม 3,802 ราย ขณะที่ผู้ติดที่เข้ารับการรักษาในโรงพย าบาล มีคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษาอีก 152 ราย ต่างด้าว 184 ราย และเฝ้าสังเกตอาการอีก 1,389 ราย

สถานการณ์ CV-19 จังหวัดสมุทรสาคร

และในส่วนที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้เป็นคนไทยรวม 680 ราย และต่างด้าว 197 ราย ด้านผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่พบ CV-19 สามารถให้กลับบ้านได้รวม 2,214 ราย เป็นคนไทย 182 ราย และคนต่างด้าวรวม 2,032 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ติด CV-19 หายโดยเร็ว และขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือด้วยนะคะ