สมุทรสาคร วันนี้พบติดเพิ่มอีก 914 ราย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 25 ม.ค. รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19) ในจ.สมุทรสาคร จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 914 ราย พบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 844 ราย จำแนกเป็นคนไทย 84 ราย และคนต่างด้าว 760 ราย ขณะที่พบจากการตรวจหาในโรงพย าบาลอีก 70 ราย จำแนกเป็นคนไทย 35 ราย และคนต่างด้าว 35 ราย

สมุทรสาคร ติดอีก 914 ราย

สำหรับผู้ติดยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 6,555 ราย ส่วนผู้ติดที่เข้ารับการรักษาในโรงพย าบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 232 ราย ต่างด้าว 235 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ