สมุทรปราการ วันเดียวติด 20 ราย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและต้องบอกเลยว่า ใส่แมสก์  กินร้อนช้อนกลาง ล่าสุด เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 30 ม.ค. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงาน พบผู้ติดรายใหม่ จำนวน 20 ราย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 20 ราย อำเภอบางพลี จำนวน 8 ราย โดย 1.พบโดยการค้นหาเชิงรุก จำนวน 7 ราย สัญชาติเมียนมา อยู่ระหว่างการสอบสวน 2.ประวัติเสี่ย งเดินทางกลับมาจากมาเลเซีย จำนวน 1 ราย สัญชาติไทย อยู่ระหว่างการสอบสวน

 

-อำเภอบางบางบ่อ จำนวน 10 ราย 1.พบโดยการค้นหาเชิงรุก จำนวน 10 ราย สัญชาติไทย 2 รายสัญชาติเมียนมา 8 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน

-อำเภอเมือง จำนวน 2 ราย 1.ประวัติเสี่ย งสัมผัสผู้ติดยืนยัน จำนวน 1 ราย สัญชาติไทย อยู่ระหว่างการสอบสวน 2.พบโดยการค้นหาเชิงรุก จำนวน 1 ราย สัญชาติไทย 1 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน


จากวานนี้ (29 ม.ค.) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหา CV-19 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และ นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ ได้ประเมินสถานการณ์การของจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ มติที่ประชุมจึงพิจารณามาตรการผ่อนคลายข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม

และกำหนดให้มีมาตรการเสริมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19 และจะออกเป็นประกาศจังหวัดสมุทรปราการต่อไป เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตบางอย่างได้

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ย งด้วย