ศบค.รายงานสถานการณ์วันนี้ ยอดติดลดลงเยอะมาก

เป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดคตามและต้องบอกว่า ดีขึ้นเป็นลำดับ ขออย่าให้มีคนเป็นเพิ่มอีกเลย

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ของ CVD-19 หรือ (ศบค.)

แถลงสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวน ผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 157 ราย แบ่งเป็นการติ ดภายในประเทศ 90 ราย

การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 42 ราย และติดจากต่างประเทศ 25 ราย อยู่ในสถานที่กักกันที่รั ฐจัดให้

ศูนย์ข้อมูล CV-19

รวมยอดผู้ติดสะสม 10,991 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้ว 3,003 ราย และผู้ที่รักษาอยู่ 3,751 ราย แบ่งเป็น ในรพ. 2,240 ราย โรงรพ.สนาม 1,511 ราย

อย่างไรก็ตาม ทำเอาคนไทยกลับมายิ้มได้อีกครั้ง หลังเห็นยอดผู้ติด CV-19 วันนี้ ลดลงมาเยอะมาก

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19