ศบค.รายงานยอดผู้ติดต่อ ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ณ วันนี้สถานการณ์การแพร่กระจาย CV-19 ในไทยยังไว้วางใจไม่ได้ ด้านศบค. โดยแพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ได้รายงานสถานการณ์ยอดผู้ติดต่อประจำวันที่ 31 ม.ค. 64 พบผู้ติดต่อรายใหม่เพิ่มขึ้น 829 ราย รวมยืนยันสะสมแล้ว 18,782 ราย และรักษาหายอีก 110 ราย ดังนี้

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ติดในประเทศ 822 ราย

ติดจากต่างประเทศ 7 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 110 ราย

กลับบ้านแล้ว 11,615 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 7,090 ราย

ยอดผู้ติดยืนยันสะสม 18,782 ราย นับเป็นรายที่ 17,954 – 18,782

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ผู้ติดรายใหม่แบ่งเป็น

ผู้ติดรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 91 ราย

ค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน 731 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 7 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19