วิธีติดตั้งแอปเป๋าตังรับสิทธิ์ เราชนะ รอเงินเข้า 7000 บาท

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่าวิธีรับเงินไม่ยากส์อย่างที่คิด สำหรับเราชนะ

โดย ขั้นตอนต่อไปของการรับสิทธิ์เราชนะคื อวิธีติดตั้งแอปเป๋าตัง
หากท่านได้รับสถานะ “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” ขอให้ท่านรอตร วจส อบสิทธิว่าจะได้ หรือไม่ได้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

29 ม.ค. ลงทะเบียน

8 ก.พ. ตรวจสอบสิทธิ์

12 ก.พ. ปิดให้ลงทะเบียน

18 ก.พ. เงินเข้า 2,000 บาท

25 ก.พ. เงินเข้า 1,000 บาท

4 มี.ค. เงินเข้า 1,000 บาท

11 มี.ค. เงินเข้า 1,000 บาท

18 มี.ค. เงินเข้า 1,000 บาท

25 มี.ค. เงินเข้า 1,000 บาท

รวมรับ 7,000 บาทสามารถสะสมหรือสมทบได้ และต้องใช้ให้หมดก่อน 31 พฤษภาคม 2564 ครับ

 

สถานะ ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64 เป็นต้นไป”

ความหมายคือเขาจะเอาข้อมูลของท่านไปคัดกรองก่อนครับ

ท่านยังไม่ได้รับสิทธิเราชนะ ต้องรอตรวจสอบ 8 ก.พ. ครับ

สถานะเราชนะ ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

สถานะเราชนะ ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

วิธีติดตั้งแอปเป๋าตังแบบละเอียด

ดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง

ป้อนเบอร์โทรศัพท์

ยืนยัน otp กด “ยืนยัน otp“

 

อ่านเงื่อนไขในการใช้เป๋าตัง พร้อมกด “ตกลง“

ตั้งค่ารหัส pin

ยืนยันรหัส pin (ใส่รหัสpin อีกครั้ง)

ติดตั้งแอปเป๋าตังเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง

สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ iOS 9.0 ขึ้นไป, Android 5.0 ขึ้นไป

ดาวน์โหลดเป๋าตัง iOS

ดาวน์โหลดเป๋าตัง Android


วิธีติดตั้งแอปเป๋าตังเพื่อใช้สิทธิเราชนะ

วิธีติดตั้งแอปเป๋าตังเพื่อใช้สิทธิเราชนะ

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนเบอร์โทรศัทพ์

ให้ท่านป้อนเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก ควรเป็นเบอร์ที่ใส่อยู่ในเครื่องตอนนี้

ใส่เบอร์โทรศัพท์ในแอปเป๋าตัง

ใส่เบอร์โทรศัพท์ในแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันรหัส otp

จะมีรหัส otp ส่งมาทาง sms

นำรหัส otp ที่ส่งมาใน sms มาใส่ลงในแอปเป๋าตัง

เมื่อป้อนเสร็จระบบจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไป

แต่หากยังไม่ได้รับรหัส otp ให้ท่านกดปุ่ม “ขอรหัส otp ใหม่”

รหัส otp ยืนยันแอปเป๋าตัง

ใส่รหัส otp เพื่อเปิดใช้งานแอปเป๋าตัง

 

ขั้นตอนที่ 4 อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข

ให้ท่านทำการอ่านข้อตกลงและเงือนไขในการใช้แอปเป๋าตัง

อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข

ทำเครื่องหมายถูก “✔” หน้าช่อง ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ

กดปุ่ม “ตกลง“

*หากท่านไม่ทำเครื่องหมายถูก “✔” ปุ่ม “ตกลง” จะไม่สามารถกดได้ครับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้แอปเป๋าตัง

 

ขั้นตอนที่ 5 ตั้งค่ารหัส pin

เพื่อความปลอดภัยแอปเป๋าตังจะบังคับให้ท่านสร้างรหัส pin 6 หลักขึ้นมา

ใส่รหัส pin 6 หลัก


ตั้งค่ารหัสpinแอปเป๋าตังเพื่อใช้สิทธิโครงการเราชนะ

ขั้นตอนที่ 6 ยืนยันรหัส pin

ให้ท่านทำการกดยืนยันรหัสpin อีกครั้ง

กดรหัสpin 6 หลักอีกครั้ง

 

ขั้นตอนที่ 7 ติดตั้งแอปเป๋าตังเรียบร้อย

เมื่อทุกอย่างทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพบกับหน้าแอปเป๋าตังแบบในรูปนี้ครับ

 

เป็นวิธีติดตั้งแอปเป๋าตังแบบง่ายๆ สามารถทำตามรูปได้เลยครับ

เพิ่มเติม

หากท่านทำรายการกดรับรหัส otp ซ้ำกัน หรือ ถี่ๆ ท่านจะได้รับข้อความแจ้งว่า “ขออภัยค่ะ กรุณารอ 5 นาทีเพื่อทำรายการใหม่อีกครั้ง หรือติดต่อฝ่ายบริการลุกค้ากรุงไทย 02-111-1144 [ERROO38]”

รอ 5 นาที แล้วทำรายการใหม่
sms แจ้งให้รอทำรายการใหม่ 5 นาที