วันนี้ ศบค. แถลงยอดผู้ติด CV-19 ไทยยังคงพบผู้ติดรายใหม่

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก หลัง ศบค. แถลง ยอดผู้ติด CV-19 วันนี้ ไทยพบผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 205 ราย เป็นติดภายในประเทศ 131 คน การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 58 ราย ยอดสะสม 9,841 ราย

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 64 นายแพ ทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแ พร่กระจายของ CV-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวน ผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 205 ราย ยอดสะสม 9,841 ราย รั กษาหายแล้ว 5,255 ราย ยังคงรั กษาตัวอยู่ในโรงบาล 4,519 ราย


ศูนย์ข้อมูล CV-19

ทั้งนี้ ผู้ติดรายใหม่ 205 คน แบ่งเป็นการติดภายในประเทศ 131 คน การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 58 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 16 คน อยู่ในสถานที่กั กกันที่รัฐจัดให้ สำหรับ การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ พบผู้ติดสะสม 2,742 คน


ศูนย์ข้อมูล CV-19

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเพื่อความป ลอดภั ย

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19