วันนี้สมุทรสาคร เพิ่มขึ้นไม่หยุด พบติดเพิ่ม 261 ราย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 21 ม.ค. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงาน สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จ.สมุทรสาคร ว่ามีผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 261 ราย โดยในจำนวนดังกล่าว พบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 212 ราย จำแนกเป็นคนไทย 16 ราย และคนต่างด้าว 196 ราย ขณะที่พบจากการตรวจใน รพ.อีก 49 ราย จำแนกเป็นคนไทย 24 ราย และคนต่างด้าว 25 ราย

สำหรับผู้ติดยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 5,182 ราย เป็นคนไทย (ทั้งจากการตรวจที่ รพ.และการค้นหาเชิงรุก) รวม 1,085 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งจากการตรวจ รพ.และการค้นหาเชิงรุก) รวม 4,097 ราย

ส่วนผู้ติดที่เข้ารับการรักษาใน รพ. ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 148 ราย ต่างด้าว 213 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 1,528 ราย เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจาก รพ.กับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบ CV-19 สามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 3,292 ราย

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 21 ม.ค. ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 4,898 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 56,400 ราย ผลการตรวจแล็บ (21 ม.ค.64) จำนวน 4,087 ราย พบ 212 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแล็บรวมจำนวนทั้งสิ้น 50,505 ราย ยอดรวมสะสมผู้พบ CV-19 จำนวนทั้งสิ้น 4,042 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ