วันนี้พบรายใหม่อีกแล้ว พุ่ง 527 ราย

เป็น อีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า ดูแลสุขภ าพกันด้วย

ล่าสุด วันที่ 5 ม.ค. 64 ศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย ล่าสุด พบผู้ติ ด cv ก รายใหม่

ไทยพบผู้ติ ดรายใหม่ 527 คน

ภายในปร ะเทศ 82 ราย

แรงงานข้ ามช าติ 439 ราย

S Q 6 ราย

รวมผู้ติ ดยืนยันสะสม 8,966 ราย

รักษาหายแล้ว 4,397 คน

ศบค. แถลงให้มี พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด คือ

  1. ระยอง
  2. ชลบุรี
  3. จันทบุรี
  4. ตราด
  5. สมุทรสาคร

ซึ่งจะเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มข้นกว่า พื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยจะมีมาตรการควบคุมเพิ่มขึ้น เช่น ตั้งด่านมากขึ้น,

โดย กำหนดเวลาปิดร้านเร็วขึ้น ซึ่งให้อำนาจ ผู้ว่าฯ สามารถในการตัดสินใจ พิจารณามาตรการเข้มข้นเพิ่มเติม