ลุ้นตัวโก่ง บิ๊กปั๊ด​ พูดมีนัย​ ค ดีน้องชมพู่​ พบอาจมีเงิบกันทั้งประเทศ

เรียกได้ว่ากล ายเป็นภาพที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาพูดถึงกันเมื่อเร็วๆนี้ วันที่ 20 มกราคม เพจ บิ๊กเกรียน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า บิ๊กปั๊ด พูดมีนัย ค ดีน้องชมพู่ มีตัวผู้ต้องหา ขอตำรวจทำงานให้รอบคอบ ส่วน ผลจั บเท็ จชาวบ้านกกกอก เสร็จอาทิตย์นี้

คลิปไชย์พล วิภา ทำร้า ยนักข่าว ผบ.ตร.เห็นแล้ว วันที่ 19 มกราคม 2564 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. กล่ าวว่า ตำรวจนำชาวบ้านกกกอก เข้าเครื่องจับเท็ จ ค ดีการเสี ยชี วิตของน้องชมพู่ ว่าผลอย่ างเป็นทางการยังไม่ออก ทั้งนี้ เมื่อผลออกมาอย่ างเป็นทางการ ต้องมีการแปลผล และฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอย่ างน้อย 2-3 ท่าน คาดว่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้


นายไชย์พล

การแปลผล ต้องเอาทฤษฎีมาตั้งก่อน จากนั้นเอาข้อเท็ จจริงที่ได้จากการตรวจมาประยุกต์ไปตามทฤษฎี แต่ต้องฟังห ลักฐา นอื่นประกอบ ไม่ใช่จบแค่เครื่องจั บเท็ จ เราต้องฟังผลจั บเท็ จจริงของทุกคน ไม่ใช่แค่ของนายไชย์พล วิภา ซึ่งผลของเครื่องจั บเ ท็จสามารถ นำมาเป็นพย านในชั้นศ าล แต่ต้องฟังเหตุผลอื่นประกอบด้วย

ผบ.ตร.บอกว่า สังคมติดตามอยู่ ตำรวจก็ทำด้วยความรอบคอบ ต้องมีพย านหลั กฐานแน่นหนา ไม่ให้ผู้ต้องหาดิ้นหลุดได้ในชั้นศ าล อย่ างที่บอกว่า คนทำผิ ดทำอะไร รู้อยู่แก่ใจ คงนอนไม่หลับอยู่แล้ว ส่วนคลิปของไชย์พล มีคนส่งมาให้ดูแล้ว พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้วิเคราะห์


น้องชมพู่

อย่ างไรก็ดี เร ายังคงติดตามและลุ้นไปพร้อมๆกัน คนที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงเลยก็อาจเป็นได้ อาจจะไม่เคยออกหน้าสื่อ หรืออยู่หน้าสือ มาลุ้นไปพร้อมๆกัน

ขอบคุณ บิ๊กเกรี ยน