ลุงพล โดนอีก 1 จนท.มาหาถึงบ้าน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อไม่นานมานี้ นายวีระ ใสแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่ทั้งป่าไม้ จังหวัดมุกดาหาร พร้อมกำลังตำรวจ นับ 10 นาย เข้าตรวจยึดไม้มะค่าแต้ ของกลาง ที่ศๅ ลศักดิ์สิทธิ์ข้างบ้านนายไชย์พล วิภา

หลังจากที่เมื่อวานนี้ ได้มีการนำบันทึกหลักฐานเข้าแจ้ งควา มเอาผิ ดลุงพล ฐานครอบครองไม้หว งห้ ามโดยผิ ดก ฎหมา ยตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และได้มีการทำเอกสารฝากของกลางไว้ที่นายนิ่ม เงินนาม ผู้ใหญ่บ้านกกกอก หมู่ที่ 2 แต่เนื่องจากต่อมา นายนิ่ม เกิดความกังวล เกร งว่าจะไม่สามารถดูแลไม้ท่อนนี้ได้ จึงประสานเจ้าหน้าที่ให้มาเคลื่อนย้ายไม้ท่อนนี้ ไปเก็บรักษาไว้ตามขั้นตอนของก ฎหมา ย สำหรับไม้ท่อนนี้ เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่ามห.2 (ดงหลวง) จนกว่าเรื่องนี้จะสิ้นสุด

นายวีระ บอกว่า สำหรับชาวบ้านหรือคนที่ศรัทธายังสามารถไปกราบไหว้บูชาได้ที่หน่วยฯ โดยเจ้าหน้าที่จะนำไปตั้งไว้ในลักษณะเดียวกันกับที่มีการตั้งศๅ ลแห่งนี้ ขณะที่การเคลื่อนย้ายไม้ท่อนของกลางไปเก็บรักษา เจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจตามก ฎหม าย โดยได้พยายามติดต่อเพื่อแจ้งให้ลุงพล ทราบแล้ว แต่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ไม่สามารถติดต่อได้

สอบถามนางสาวกนกพร ศตะแสนศิลป์ ผู้ค้าในหมู่บ้านกกกอก ยอมรับรู้สึกใ จหา ย ที่ท่อนไม้มะค่าแต้ ซึ่งเป็นแหล่งสถิตย์ของเจ้าแม่โสรภี ต้องถูกเคลื่อนย้ายไป พร้อมเชื่อขณะนี้ เจ้าแม่โสรภี ได้ย้ายที่สถิตย์ใหม่ มาเป็น ท่อนไม้เล็กสองท่อนที่ตั้งอยู่ในศๅ ลแทน ยืนยันการย้ายท่อนไม้มะค่า ส่งผลกระทบต่อรายได้ตัวเอง เนื่องจากที่ผ่านมามีรายได้จากการจำหน่ายเป็ดไก่ แก้บน เจ้าแม่โสรภี