ลุงพลงานเข้าหรือไม่ สรรพกรเตรียมเช็กบิลย้อนหลังแล้ว

ยังคงมีประเด็นออกมาให้ถกเรื่อยๆ สำหรับลุงพล หรือนายไชยพล วิภาหรือลุงพล ที่ล่าสุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียภาษีของลุงพล และป้าแต๋น ที่มีรายได้จากการรับงานร้องเพลงและงานแสดงรวมไปถึงรายได้จากการขายสินค้า พร้อมกับการเป็นยูทูบเบอร์ โดยทางสรรพากรพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระบุว่า ถ้ามีเงินได้ คนไทยทุกคนต้องมีหน้าที่เสียภาษี มากน้อยแตกต่างกันออกไป หรือว่าไม่เสียเลย ขึ้นอยู่ที่ว่ามีเงินได้เท่าไร

เช่น ตลอดทั้งปี 2563 มีรายได้เข้าจากยูทูบ มีเงินได้เกิน 120,000 บาทต่อปี ก็มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่จะเสียภาษีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิของตนเอง ซึ่งคิดจากการนำเงินได้ทั้งปี หักค่าใช้จ่าย และหักค่าลดหย่อนภาษีที่มีทั้งหมด โดยเงินได้ทั่วไป (เงินเดือน โบนัส หรือค่าจ้าง) สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

หากรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าเกินกว่านั้น ก็จะเสียภาษีในอัตราเริ่มต้น 5% และสูงขึ้นตามอัตราภาษีแบบขั้นบันได แต่รายการลดหย่อนภาษีจะช่วยทำให้รายได้สุทธิให้ลดลง จึงเสียภาษีน้อยกว่าคนที่ไม่มีรายการลดหย่อนภาษีเลย

นายธนา วาริยศ สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร กล่าวว่า ในกรณีของนายไชยพล วิภา หรือลุงพลพร้อมกับภรรยาในส่วนนี้เรามีข้อมูลอยู่แล้ว และได้มีการติดตามโดยตลอด อีกอย่าง ลุงพลก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีรายได้เข้าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี

และช่วงนี้ เป็นช่วงที่ต้องยื่นแบบเสียภาษี ซึ่งภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ต้องยื่นเสียภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ถ้ายื่นผ่านอินเทอร์เน็ตก็ภายในวันที่ 8 เมษายน 2564 ส่วนยูทูบเบอร์ก็ต้องเสียภาษีเช่นกัน ซึ่งจะเสียเท่าไร ต้องดูว่าเขามีรายได้เท่าไร คำนวณแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียไหม ซึ่งมีข้อกำหนดอยู่แล้ว ในส่วนของเงินบริจาคนั้นต้องไปดูข้อเท็จจริง และรายละเอียดก่อน แต่ตัวเลขรายได้ของลุงพลนั้น ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล

อย่างไรก็ดี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโท ษ ปรับทางอา ญ าไม่เกิน 2,000 บาท กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็ จ หรือแสดงหลักฐานเท็ จหรือฉ้ อ โ กง เพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโท ษ จำตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท