ลงทะเบียน เราชนะ ไม่สำเร็จ-กรอกข้อมูลผิด ลงใหม่ได้วันไหน เช็กเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราสวที่ชาวโซลเชียล ต่างติดตาม และต้องบอกว่า ได้รับการตอบรับจากคนทั้งประเทศจริงๆ สำหรับ มาตราการนี้ ล่าสุด เมื่อวันที่ (29 ม.ค.64) น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” วันแรก 29 ม.ค.64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในเวลา 18.00 น. พบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วมากกว่า 6.03 ล้านคน

ทั้งนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถต รวจสอ บสถานะการได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.64 หากผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ยืนยันตัวตนด้วยบหน้า (Facial Recognition)

เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน และใช้วงเงินสิทธิ์ในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 เป็นต้นไป


สำหรับประชาชนที่ ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID)

ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ไม่ถูกต้องจะได้รับข้อความ SMS แจ้งเตือนให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งไม่เกินวันที่ 12 ก.พ.4

โดยกรณีของผู้ที่ไม่มีชื่อกลางไม่ต้องกรอกข้อมูลลงในช่องดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือน

ทั้งนี้ โครงการเราชนะไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ได้รับวงเงินสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 12 ก.พ.64 ระหว่างเวลา 06.00 น.-23.00 น.