ร่วงหนัก ลดฮวบในครั้งเดียว ราคาทองวันนี้ 27 มกราคม 2564

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจ จากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อวันที่ 27 มกร าคม 2564 สมา คมค้าทอ งคำรายงานว่า ราคาทอ งไทยวันนี้ ค รั้งที่ 1 เมื่อเวล า 09.25 น. โดยราคาท องปรับลง 150 บาท

ส่งผลให้ ทอ งคำแท่ งรับซื้ ออยู่ที่ 26,100 บาท ขา ยออก อยู่ที่ 26,200 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้ ออยู่ที่ 25,635.56 บาท ข ายออก อยู่ที่ 26,700 บาท


ภาพจาก ราค าทอง


ภาพจาก ราค าทอง


ภาพจาก ราค าทอง


ราค าทองย้อนหลัง

และถือว่า ราค าในขณะนี้ยังคงเป็นที่จับตามองของนักเก็งกำไรทองทั้งหลาย คงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไป