รีบแจ้ง หากบุคคลใดลงทะเบียน เราชนะ ไม่สำเร็จ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการเราชนะ ที่ได้จัดสรรวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาทต่อคน ในกรณีที่มีข้อความเข้ามายังโทรศัพท์มือถือของกลุ่มบุคคลที่ลงทะเบียนไปเเล้ว แจ้งด่วน หากท่านลงทะเบียน โครงการ เราชนะ ไม่สำเร็จ จะมีขั้นตอนดังนี้

1)จะมี SMS ข้อความ แจ้งผลกรอกผิดที่จุดใด ลงทะเบียนใหม่ได้ทันที ภาย 12 ก.พ.

2)ถ้าแก้ไขข้อมูลแล้ว แต่ยังคงลงทะเบียนเราชนะไม่ได้ กรุณา ติดต่อcall center กรุงไทย 02-111-1144 กด 2 เพื่อตรวจสอบว่า เลขบัตรประชาชนหมายเลขนี้มีการยืนยันตัวตนหรือยัง หากมีการยืนยันตัวตนแล้ว ก็จะไม่สามารถลงทะเบียนเราชนะได้ แต่ไม่ต้องกังวล

เมื่อท่านอยู่ในกลุ่มนี้ (ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันสำเร็จและผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในวันที่ 27 ม.ค. 2564) ท่านจะได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอน และขอให้ท่านมาเช็คสิทธิ์อีกครั้งในวันที่ 5 ก.พ. 2564 ผ่านเว็บไซต์ เราชนะ.com

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด