ราคาทองวันนี้ ปรับขึ้นพุ่งพรวด19 มกราคม 2564

ยังได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า สมาคมทองคำ ได้เผยแพร่ราคาทองคำเปิดตล าดเช้านี้ ปรับขึ้น 100 บาท โดย ทองคำแท่ง รับซื้ อ อยู่ที่ 26,150 บาท ข ายออก 26,250 บาท และ ทองรูปพรรณ รับซื้ ออยู่ที่ 25,681.04 บาท ข ายออก 26,750 บาท


ภาพจาก ราคาทอง

คำแนะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้ อทองคำ เราต้องสังเกตอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ.ซึ่งรายละเอียดเหล่ านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตเมื่อเวล าไปซื้ อทองตามร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านข ายทองต้องติดสล ากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

1. ร้านทองต้องแสดงราคาขา ยทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2. มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5. ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน