รับเงิน 2 เด้ง มีกลุ่มเดียวเท่านั้น รวม 10,500 กลุ่มไหนเช็กเลย

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก จากกรณีที่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 กระทรวงการคลัง ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะ เพื่อรับเงินเยียวย า 3,500 บาท เป็นเวล า 2 เดือน ซึ่งปรากฏว่า มีคนให้ความสนใจอย่ างล้นหล าม มีประชาชนที่มาลงทะเบียนแล้วกว่า 6.03 ล้ านคน

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าข่ายได้สิทธิ์ลงทะเบียนเงินเยียวย าเราชนะ มี 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มลูกจ้างรายวัน และกลุ่มเกษตรกร

ใครเคยได้สิทธิ์รอบที่แล้ว จะต้องตรวจสอบอีกครั้งเพื่อรั กษาสิทธิ์ ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิกา ได้สิทธิ์อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

ซึ่งทำให้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงิน 2 เด้ง หล ายๆโครงการรวม 10,500 บาท