รัฐใจป้ำ อนุมัติแล้ว เพิ่มเงินช่วยเหลือ ค่าคลอดบุตรเป็น 15,000 บาท

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลาม เมื่อเพจเฟซบุ๊กชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์เกี่ยวกับการคลอดบุตร ระบุว่า ผู้ประกันตนตั้งครรภ์ ประกันสังคมเพิ่มค่าคลอดบุตรเป็น 15000 บาท ค่าตรวจและฝากครรภ์ 1500 บาท

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการการแพ ทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับผู้ประกันตน โดยปรับเพิ่มค่าฝากครรภ์ 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1500 บาท (เดิม 3 ครั้ง 1000 บาท) โดยให้สิทธิหญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์

จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท

อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน หรือคู่สมรสที่ตั้งครรภ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การคล อ ดเป็นไปอย่างราบรื่น

พร้อมกันนี้ ยังมีการปรับเพิ่มค่าคล อ ดบุตรเป็น 15000 บาท (เดิม 13000 บาท) ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคล อ ดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยผู้ประกันตนไปคล อ ดบุตร ที่โรงพย าบาลใดก็ได้ สามารถเบิกค่าคล อ ดบุตรเหมาจ่ายจากสำนักงานประกันสังคมในอัตราใหม่จำนวน 15000 บาท อีกทั้งเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคล อ ดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง

สำหรับผู้ประกันตนชายที่มีภริย าจดทะเบียนสมรสหรือหญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริย าแต่มิได้จดทะเบียนสมรสจะได้รับเฉพาะเงินค่าคล อ ดบุตรเหมาจ่าย จำนวน 15000 บาท ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้แล้ว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไป

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์