รองนายกฯ ตอบแล้ว หลังประชาชนเสนอโครงการ เราชนะ จ่าย 7,000 เป็นเงินสดแทน

แม้จัมีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนออกมาแล้ว แต่ดูเหมือนหลายคนก็ยังไม่พอใจนัก สำหรับโครงการ เราชนะ โดยเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี นำทีมเศรษฐกิจแถลงมาตรการเยียวยาcv-19 และคณะโฆษกรัฐบาลแถลงผลการประชุม ครม. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

ภายหลังการแถลงถึงรายละเอียดโครงการ “เราชนะ” จ่าย 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ทว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่จ่ายเป็นเงินสด แต่ใช้ในรูปแบบสแกนจ่ายค่าสินค้าแทน โดยจะโอนให้อาทิตย์ละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี จนครบ 7,000 บาท

ทั้งนี้ในช่วงท้ายของการแถลงได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถาม สำหรับกรณีไม่แจกเป็นเงินสด นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า

เราไม่อยากให้สัมผัสตัวเงิน เพราะcv-19เข้ามาปะปนได้

ประการที่สอง เราต้องการให้ประชาชนปรับตัวเป็นสังคมไร้เงินสด รวมถึงถ้าให้เป็นเงินสดเราจะจำกัดอะไรไม่ได้เลย เงินเหล่านั้นจะหายไปกับสิ่งอะไรที่ควบคุมได้ยาก  ห้างร้านขนาดใหญ่ ถ้าให้เป็นเงินสดเราติดตามไม่ได้”

โครงการเราชนะ