กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงฟื้นพระองค์ดี หลังทรงเข้ารับการรักษษ ข้อพระบาท

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และ ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

วันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ฉบับที่ 3 ความว่า

ตามที่ สํานักพระราชวัง มีแถลงการณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปประทับ ณ โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงรับการรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า การผ่าตัดข้อพระบาทเมื่อวันที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังการผ่าตัด ทรงฟื้นพระองค์ดี ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ

ทั้งนี้ คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นที่โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อติ ดตามผลการรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่ง