ย้ำชัด สิ่งเดียวเท่านั้น ที่เราชนะ 7,000 เอาไปจ่ายไม่ได้

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้ว สำหรับโครงการที่หล ายคนรอคอย เราชนะ โดยจะโอนเงินให้ใช้ผ่าน เป๋าตัง เดือนละ 3,500 บาท จำนวนทั้งสิ้น 7,000 บาท เริ่มโอนเงินครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จะเปิดให้คนบางส่วนที่รัฐไม่มีฐานข้อมูล ลงทะเบียน 29 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนผู้ที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้ว

ล่ าสุด น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยช่วงหนึ่งระบุว่า ครม. เห็นชอบเรื่องสิทธิในการใช้จ่ายผ่านโครงการ เราชนะ ให้ครอบคลุมถึงค่าใช้บริการขนส่งสาธารณะ อาทิ ค่าบริการรถไฟในเขตเมือง รถไฟ เรือ รวมถึงขนส่งสาธารณะทุกประเภท ยกเว้นทางอากาศ หรือเครื่องบินเท่านั้น

สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียด ครม. เห็นชอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ไปจัดทำเงื่อนไข และจะชี้แจงให้ประชาชนทราบต่อไป

อย่ างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ารถขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT, แอร์พอร์ต เรล ลิงก์, รถเมล์, รถโดยสารประจำทาง, รถไฟ เป็นต้น

ขณะที่ รถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก ก็สามารถใช้เราชนะได้เช่นกัน ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ โดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเราชนะ จะเปิดให้ลงทะเบียน 29 มกราคม – 30 มีนาคม 2564