ยึ ดแล้ว วังพญานาค รูปปั้นปู่ปาริจิตนาคราช ลุงพล

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2564 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) นำป้ายประกาศแปลงตรวจยึดมาติดไว้ที่บริเวณวังพญานาค ที่ตั้งรูปปั้นปู่ปาริจิตนาคราช ข้างบ้าน นายไชย์พล วิภา หรือลุงพล บ้านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีข้อความว่า ตามอ ๅญ ๅที่ 19/2564 ยึดทรัพย์ที่ 12/2564 ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 18:00 น ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 พื้นที่ตรวจยึดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพานตามกฎกระทรวงฉบับที่ 1,127 พ.ศ. 2528 ท้องที่บ้านกกกอก ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร อาศัยตามอาศัยอำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ 2507 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ผู้กระทำผิ ดพร้อมบริวารออก หรืองดเว้นการกระทำใดๆในพื้นที่ตรวจยึด

ขณะที่ ลุงพล และ ป้าแต๋น พร้อมทนายความ ตั้งโต๊ะแถลงบริเวณหน้าบ้านลุงพล โดยทนายความ กล่าวว่า

ในส่วนของเรื่องนี้อยากให้ทุกคนให้ความเป็นธรรมกับนายไชย์พล ถ้าทำผิ ดก็สมควรที่จะได้รับโท ษ ผมไม่ได้สนับสนุนให้ใครกระทำความผิ ด แต่ถ้าหากเรารู้ตัวว่าเราผิ ดแล้วสามารถแก้ไขผ่อนผันได้ เราก็ควรทำ แต่ถ้าเกิดมุมตีกลับว่านายไชย์พลไม่ผิด มีใครบ้างไหมจะรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นเรื่องบางอย่างในทางเรื่องนี้จึงขอไม่เปิดเผย ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นการนำที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติไปกระทำการใดๆ โดยผิ ดวัตถุประสงค์นั้น เนื่องจากเพิ่งมารับเป็นทนายให้นายไชย์พล จึงยังไม่มีข้อมูลต้องขอเวลาสำรวจพื้นที่เสียก่อน แต่ทั้งนี้การกระทำใดจะเป็นความผิดหรือไม่ ก็ต้องดูที่เจตนาประกอบด้วย

ส่วนลุงพล กล่าวว่า

การได้ที่ดินที่ใช้สร้างวังพญานาคเนื้อที่ 2 งาน 13 ตารางวา เป็นมาอย่างไร จะได้มาโดยการซื้อ หรือให้ด้วยเสน่หาไม่ขอเปิดเผย ถ้าอยากรู้ต้องไปถามเจ้าของที่ดินเดิม ส่วนที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าได้ที่ดินดังกล่าวโดยการซื้อมานั้น อาจจะเป็นความเข้าใจตนที่คลาดเคลื่อนได้ ผมก็ยังไม่เคยเห็นเอกสารแบบบันทึกการใช้ที่ดินของบุคคลในพื้นที่ป่าไม้ (แบบ ทป.4) ว่ามีชื่ออาจารย์ประดิษฐ์ เป็นผู้ครอบครองที่ดินหรือไม่ และเงินบริจาคที่ยังเหลือจากการก่อสร้างองค์ปู่ปาริจิตนาคราช ยังอยู่ในบัญชีซึ่งขณะนี้ถูดอายัดอยู่

ถ้าหากไม่ได้มีการสร้างต่อจะทำอย่างไรกับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ ถามว่ารู้สึกเสียดายเงินที่จ่ายค่าสร้างไปแล้วไหม ไม่ใช่เงินของผมเป็นเงินของ FC และผู้มีจิตศรัทธาส่งมาให้สร้าง สำหรับการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนสร้างวังพญานาคนั้น ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นเรื่องผิ ดก ฎหม าย ส่วนการที่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่านำป้ายประกาศตรวจยึ ดมาติดไว้ที่บริเวณวังพญานาค ที่ตั้งรูปปั้นปู่ปาริจิตนาคราช ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะเรื่องต่างๆ จะได้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามก ฎหม าย และพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป