ยังไม่หมด อัจฉริยะ เดินหน้าร้องทุ กข์ ลุยเอาผิ ดลุงพลต่อ

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่กองบังคับการปร าบปร ามการกระทำความผิ ดเกี่ยวกับทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน ร้องทุ กข์กล่ าวโท ษให้ตำรวจ ปทส.ดำเนินค ดีเกี่ยวกับการฟอ กเงิ น กับ นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล กรณีบุ กรุ กป่าสงว นฯ ก่อสร้างวังพญานาค

และยังขอให้ดำเนิ นค ดีในกรณี นักการเมือง รวมถึงแม่ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ซึ่งถูกกล่ าวห าว่า บุ กรุ กที่ดินรัฐในจังหวัดราชบุรี พร้อมนำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ มามอบพนักงานสอ บสวน

นายอัจฉริยะ กล่ าวว่า วันนี้เดินทางมาขอให้ บก.ปทส. ดำเนินค ดีกับ นายทวี ไกรคุปต์ และ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งทั้งสองคนถูกกล่ าวหาว่า บุกรุ กที่ดินในจังหวัดราชบุรี รวมถึงให้ดำเนินค ดีเดียวกันกับแม่ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ซึ่งถูกกล่ า วหาว่า บุ กรุ กที่ดินรัฐในจังหวัดราชบุรี ในความผิ ดเกี่ยวกับฟ อกเงิ นเพิ่มเติม

พร้อมให้ดำเนินค ดีเกี่ยวกับการฟอ กเงิน กรณีที่ นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล ถูกดำเนินค ดีบุกรุกป่าสงวนฯ ก่อสร้างวังพญานาค และอ ายั ดบัญชีของนายไชย์พล เนื่องจากความผิ ดตามพระราชบัญญั ติป่าสง วนฯ ถือเป็น 1 ในมูลฐานการฟ อกเ งิน ซึ่งตนมีข้อมูลเส้นทางการเงิ นที่เกี่ยวกับข้องกับการโยกย้ ายถ่ายเทเ งินในอีกหล ายบัญชี ที่ผิ ดปกติในการทำธุรกรรมทางการเงินจาก จ.มุกดาหาร ไป จ.สกลนคร

นายอัจฉริยะ กล่ าวต่อว่า พร้อมกันนี้ได้ขอให้ดำเนินค ดีกับพระอาจารย์พล ที่สนับสนุนให้นายไชย์พล ก่อสร้างพญานาค เนื่องจากพระอาจารย์พล มีพฤติก รรมในการจัดหาช่างและควบคุมการก่อสร้าง จึงเข้าข่ายในการสนับสนุนให้บุ กรุ กป่าฯ ด้วย

ส่วนความคืบหน้าค ดีน้องชมพู่ ตนยังยืนยันว่า ให้คอยจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เนื่องจากตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพย านหลั กฐาน เพื่อให้ผู้กระทำความผิ ดไม่มีโอกาสได้ต่ อสู้ค ดี

ขณะที่ พ.ต.อ.กฤษณะ สุขสมบูรณ์ รองผู้บังคับการ บก.ปทส. กล่ าวว่าเบื้องต้นรับเรื่องดังกล่ าวไว้ก่อน จากนั้นจะต้องตรวจสอบพย านห ลักฐ านว่าเข้าข่ายความผิ ดพ.ร.บ.ฟอ กเงิ นตามที่มีการร้อ งทุก ข์หรือไม่

หากพบว่าเข้าข่ายก็จะทำการส อบสวนดำเนินค ดีและแจ้ งข้ อหาเพิ่มต่อไป ซึ่งในกรณีที่มีการร้ องทุ กข์แบ่งเป็น 2 พื้นที่ มีการมอบหมายให้ พ.ต.อ.ธณัชชนม์ เก่งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. และ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.5.บก.ปทส. เป็นผู้ดูแลค ดีของแต่ละท้องที่ต่อไป

ทั้งนี้ อัจฉริยะ เดินหน้าร้องทุ กข์กล่ าวโท ษ สอบส วนเอาผิ ดลุงพล ข้อหาร่วมกันฟอ กเงิ น ก่อสร้างรุ กพื้นที่ป่าสงวนฯ ร้อง ปทส. อายั ดเงินทั้งหมดไว้ก่อน พร้อมกล่ าวโท ษ พระพล วัดดานพระอินทร์ ฐานเป็นผู้สนั บสนุน