ยังไม่ดีขึ้น สมุทรสาคร พบผู้ติดต่อรายใหม่ เพิ่มขึ้น 208 ราย

ยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายระลอก 2 ของ CV-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพราะล่าสุดทางจังหวัดพบผู้ติดต่อรายใหม่เพิ่มอีกแล้ว โดยเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์ มีผู้ติดรายใหม่ 208 ราย โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 172 ราย

เป็นคนไทย 2 ราย และคนต่างด้าว 170 ราย และพบจากการตรวจหาในโรงบาลอีก 36 ราย จำแนกเป็นคนไทย 20 ราย และต่างด้าว 16 ราย

สำหรับผู้ติดยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 3,760 ราย เป็นคนไทย (ทั้งในโรงบาลและที่เฝ้าดูอาการ) รวม 818 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งในโรงบาลและที่เฝ้าดูอาการ) รวม 2,942 ราย ขณะที่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงบาล มีคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษาอีก 160 ราย ต่างด้าว 160 ราย และเฝ้าสังเกตอาการอีก 1,032 ราย และในส่วนที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้ โดยเป็นคนไทยรวม 473 ราย และต่างด้าว 91 ราย

ส่วนผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถให้กลับบ้านได้รวม 1,843 ราย เป็นคนไทย 181 ราย และคนต่างด้าวรวม 1,662 ราย นอกจากนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตยังคงที่ 1 ราย