ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ผู้ได้รับสิทธิ์ เราชนะ อาจอยู่ในแค่พื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

เป็นโครงการที่คนพูดถึงกันมาก สำหรับโครงการ เราชนะ ที่รัฐบาลออกมาตรการมาเพื่อช่วยเลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเมื่อวันที่ 14 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการเยียวย าผลกระทบจากการแพร่กระจายของ-19 ระลอกใหม่ โดยใช้ชื่อ เราชนะ ซึ่งยังไม่มีข้อสรุป แต่มีแนวโน้มและถกเถียงกันว่าจะแจกเงินเราชนะแค่ประชาชนในพื้นที่ 28 จังหวัดสีแดง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการเยียวย า CV-19 ระลอกใหม่

เยียวย า คนละ 3,500 บาท 2 เดือน

โดยใช้ชื่อ เราชนะ ว่าการแจกเงินเยียวย าประชาชน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ผ่านโครงการเราชนะยังพิจารณากันอยู่จะจ่ายจากฐานอาชีพ หรือ พื้นที่ แนวคิดที่มีการพูดคุยกันในรัฐบาลคือ การประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด พื้นที่สีแดง ใน 28 จังหวัดนี้ ถือว่า ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญส่วนใหญ่ของประเทศ ทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ ขณะนี้ ยังมีการดีเบตกันอยู่ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่มีการเตรียมงบประมาณไว้ประมาณ 200,000 ล้านบาท ปรากฏให้เห็นในข่าวจะใช้เงินในจำนวนนั้น เงินจำนวนนี้ เป็นเงินจำนวนมาก เพื่อให้คนไทยจำนวนหนึ่งพ้นทุกข์มีความสุข มีความจำเป็นท่านนายกรัฐมนตรีก็มีแนวความคิดแบบนี้เพื่อให้ดูแล อาจจะเป็นรูปแบบให้สิทธิ์ผ่านแอปแล้วไปทยอยใช้ตามร้านค้าตามจุดต่างๆ เหมือนกับคนละครึ่ง ไม่ต้องจับเงินสดเพื่อลดการติด CV-19

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ยังไม่มีการสรุปว่าจะเยียวย า เฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 28 จังหวัดสีแดง ถึงจะได้รับสิทธิหรือไม่ ต้องการสรุปอีกครั้ง