ม.33 เตรียมเฮ! นายกฯสั่งเยียวย า คาดจ่ายคนละ 4,000 บาท

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลาม จากกรณีวานนี้ (28 ม.ค.64) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแร งงาน ยืนยันชัดเจนว่าผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในประกั นสังคมมาตรา 33 จำนวนกว่า 11 ล้ านคน จะได้รับเงินเยียวย าจากสถานการณ์โ ควิ ด-19 แน่นอน หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ช่ว ยเหลือพร้อมกับสั่งการให้ไปพิจารณาเงื่อนไขเยียวย านั้น

วันนี้(29 ม.ค.64) มีรายงานว่าแนวทางการช่ วยเหลือและเยียวย าผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระท บจากcvว่า จะเป็นการจ่ายเงินเยียวย า 3,500 หรือ 4,000 บาท เป็นระยะเวล า 1 เดือน

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้หารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อสรุปตัวเลขและงบประมาณ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุป หลังจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป

เบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่า อาจใช้เงื่อนไขเหมือนกับโครงการเราชนะ คือต้องเป็นแรงงานสัญชาติไทย และมีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท