มาแล้ว รายละเอียด เราชนะ ไม่มีบัตรคนจ น ไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง ทำยังไงต่อ เช็กเลย

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการเราชนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถา นการณ์ cv โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน 31.1 ล้ านคน โดยมีวงเงิน 3,500 บาท เป็นระยะเวล า 2 เดือน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะ จะมีการดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิในรูปแบบของวงเงินช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทาง คือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน),

กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง (หากผ่านเกณฑ์จะมีข้อความแจ้ งเ ตือน) และกลุ่มที่ไม่มีทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง อย่ างไรก็ตาม หล ายคนยังมีข้อสงสั ยว่ากลุ่มนี้จะต้องทำอย่ างไร

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแอปฯ เป๋าตัง เช็กดังนี้

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวล า 06.00-23.00 น.

ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

หากผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ (g-Wallet) แอปฯ เป๋าตัง

ได้รับวงเงินผ่านทางแอปฯ ครั้งละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (สัปดาห์แรกได้ 3,000 บาท) จ นครบ 7,000 บาท

วงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุก ๆ วันพฤหัสบดี เริ่มวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (25 กุมภาพันธ์, 4, 11, 18 มีนาคม 2564)

สามารถใช้วงเงินซื้ อของที่ไหนได้บ้าง

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ