มาแล้ว ราคาทองเปิดตลาดเช้า ปรับตัวลง 22 มกราคม 2564

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว วันที่ 22 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมค้าทองคำรายงาน ราคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวล า 09.24 น. โดยราคาทองล่ าสุดในวันนี้ ได้มีการปรับลดลงมามา 50 บาท โดยวันนี้ทองคำแท่ง รับซื้ อบาทละ 26,350 ข ายออกบาทละ 26,450 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 25,878.12 ข ายออกบาทละ 26,950 บาท

คำแนะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้ อทองคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ ซึ่งรายละเอียดเหล่ านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวล าไปซื้ อทองตามร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านขา ยทองต้องติดสล ากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อทอง

1 ร้านทองต้องแสดงราคาขา ยทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้าทองคำ