ฟังกันชัดๆ คลังฯ ยืนยันแล้ว กรณีเพิ่มวงเงิน คนละครึ่ง เป็น 5,000

ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในไทยขณะนี้ ประชาชนทุกภาคส่วนต่างต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล โครงการ คนละครึ่ง ที่รัฐช่วยออกค่าใช้จ่ายสินค้าให้ครึ่งหนึ่งจึงทำให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก ด้านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระบุ หลังวันที่ 14 มกราคมนี้ จะได้ข้อสรุปเรื่องการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 รอบเก็บตก โดยตอนนี้ยืนยัน ยังไม่มีแผนขยายวงเงินการใช้จ่าย จากเดิม 3,500 บาท เป็น 5,000 บาท

หลังจากที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน 3 สถาบัน เสนอให้กระทรวงการคลัง ขยายวงเงินใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 จากเดิมคนละ 3,500 บาท เป็น 5,000 บาทนั้น ล่าสุด นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 เริ่มได้เพียง 7 วัน ยอดการใช้จ่ายโดยรวมไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ แม้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด แต่อาจเป็นผลจากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการใหม่เพิ่มขึ้น หลังเปิดโครงการเฟส 2 จึงอยู่ระหว่างรอประเมินยอดการใช้จ่ายในช่วงปลายสัปดาห์นี้ จึงจะสามารถระบุได้ว่า ปัญหาการแพร่กระจาย ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบกับการดำเนินมาตรการกระตุ้นการบริโภคมากน้อยแค่ไหน

พร้อมยืนยันว่า สศค.ยังไม่มีแผนศึกษาขยายวงเงินการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ตามข้อเสนอของเอกชน แต่อยู่ระหว่างหารือกับคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่รอบใหม่ แต่ไม่ใช่การแจกเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน คนละ 4,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือนตามที่มีข่าว

โดยตอนนี้กำลังพิจารณาความเหมาะสมการเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคุมของ ศบค. รวมถึงยอดผู้ถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้จ่ายตามเวลาที่กำหนด 14 วัน จึงจะกำหนดแนวทางเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกได้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปหลังวันที่ 14 มกราคมนี้

ส่วนข้อเสนอให้ขยายเวลาดำเนินโครงการคนละครึ่ง ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่า ยังเร็วเกินไปที่จะพิจารณา เนื่องจากวงเงินใช้จ่ายต่อวันคนละ 150 บาท หากใช้จ่ายเต็มวงเงินทุกวันจะหมดภายในเวลา 24 วัน หรือหากใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอ จะหมดในเวลาประมาณ 1 เดือน แต่ระยะเวลาโครงการสามารถใช้จ่ายได้ 3 เดือน