พ่อเด็กอ่อน ขอนม น้ำท่วมปัตตานีทั้ง 12 อำเภอ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า เป็นกำลังใจ ขอ ให้ผ่าพ้นไปด้วยดี

ล่าสุด จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนบางลางที่ไหลล้นสปิลเวย์เขื่อนชลประทานปัตตานีเข้าท่วมในเขตพื้นที่ จ.ปัตตานี

ทำให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปัตตานี ต้องประกาศให้ทั้ง 12 อำเภอ เป็นพื้นที่เกิดภัยพิบัติ โดยมวลน้ำยังคงไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ราบต่ำสองฝั่งแม่น้ำปัตตานี

ส่งผลให้บ้านเรือนช าวบ้านได้รับความเดือดร้อนจนต้องขนย้ ายสิ่งของไว้บนที่สูง และอยู่อย่างหวา ดกลัวหลังมีประก าศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวั งระดับ น้ำ เพิ่มในหลายพื้นที่

จนต้องจั ดเวรยามแล ะไม่ได้หลับได้น อนกันเพราะต้องคอยเฝ้าดูน้ำที่สูงขึ้น ซึ่งมักจะเกิดปริมาณน้ำเพิ่ม สูงขึ้นในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน

ทั้งนี้ครอบครัวของนายบือราเฮง อิเฮง ชาวบ้าน ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

เนื่องจากมีลู กอ่อ นวัยเพียง 3 เดือน โดยนายบือราเฮงอาศัยอยู่กับภรรย าและลู กอ่อ นวัย 3 เดือน

และอยู่กับสภาพน้ำท่วมระลอก ใหม่เข้าสู่วันที่ 3 แล้ว โดยมีเพียงบะห มี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาล ปลากระป๋อ งที่ทางจังหวัดนำมามอบให้บรรเทาความเดือดร้อน

และไม่มีน้ำสะ อาดอ าบ โดยอาบน้ำที่ท่ว มแทนประ ปาหมู่บ้านที่เสียหาย อีกทั้งที่บ้านมี เด็ กอ่อ น จึงมีความต้องการของใช้สำหรับเด็ กโดยเฉ พาะผ้าอ้อมและอาหารอ่อ น

นายบือราเฮง กล่าวว่า ขณะที่การเป็นอยู่ของชาวบ้านมีความลำบาก มีการกักตุนสิ่งของอุปโภคบริโภค

ส่วนใหญ่มีความกังวล และเกิดความเครียดว่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบภายใน คืน นี้ ทำให้หลายครอบ ครัวมีการร่ วมกันจั ดเวรย ามเฝ้าดูระดับน้ำ

ซึ่งบางหลังระดับน้ำปริ่มสูงเกือบถึงพื้นบ้านที่ยกสูงเกือบ 2 เมต ร และหากน้ำยังสูงก็จะอ พยพไปอยู่กับญาติอีกหมู่บ้าน

อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก พื้นที่ ที่กำลังประส  บปัญหาน้ำท่วมด้วยนะคะ ขอให้ผ่านวิก ฤตในครั้งนี้ไปให้ได้