ผู้ว่าฯชลบุรี สั่งปิด เกาะสีชัง งดเดินทางเข้า-ออก

วันนี้ 6 ม.ค.64 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการจ.ชลบุรี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุ กเฉินจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งเห็นชอบคณะกรรมการจ.ชลบุรี ออกหนังสือคำสั่งด่ วนให้งดการเดินทางไป-มา ท่องเที่องเที่ยวในเขตพื้นที่ อำเภอเกาะสีชัง ตั้งแต่ 6-19 ม.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยให้เจ้าท่าภูมิภาค จ.ชลบุรี กำหนดมาตรการสำหรับผู้ประกอบการเรือทุกประเภท และให้นายอำเภอเกาะสีชัง กำหนดมาตรการตรวจสอบคัดกรอง บุคคลที่จะเดินทางไปมาในพื้นที่ ให้สอดคล้องและรองรับกับมาตรการ

ปิดสำนักงานเทศบาลเจ้าพระย าสุรศักดิ์ อ.ศรีราชาเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คล าย ปิดสำนักงานหนังสือเดินทาง พัทย าเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คล ายเช่นเดียวกับการออกประกาศให้งดเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางไปมาระหว่างเมืองศรีราชา และเกาะสีชัง

นอกจากนี้ คำสั่งเมือ่ไม่นานมานี้ ศบค.กำหนดให้พื้นที่สีแดง ประกอบ 5 จังหวัดคือ ชลบุรี สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี และตราด ยกระดับเป็นพื้นที่สีน้ำตาล ที่ต้องมีการควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19 ขั้นสูงสุดและเข้มงวด

โดยผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออก พื้นที่ 5 จังหวัด ต้องมีหนังสืออนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอบต. อีกด้วย

สำหรับสถานการณของผู้ติด CV-19 จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้พบมีผู้ติดรายใหม่ จ.ชลบุรี รวม 30 คน แบ่งเป็น อ.ศรีราชา จำนวน 21 บางละมุง 4 พนัสนิคม 2 อำเภอเมือง 2 เกาะสีชัง 1 รวมผู้ติดสะสมจำนวน 420 คน กำลังรักษาใน รพ.ต่าง ๆ จำนวน 416 ราย รั กษาหายกลับบ้านไป 3 ราย

ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ ที่ประสบปั ญหาในภาวะวิกฤ ตแบบนี้ด้วยนะคะ