ผุดไอเดีย ตั้งกองทุนท่องเที่ยว เก็บเงินคนละ 300

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์การแพร่ของ CV-19 ระลอกที่ 2 ทำให้ประเทศไทยส่งผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนั กตั้งแต่รอบแรก หวังว่าจะได้กลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งในช่วงปีใหม่ แต่กลับถูกลูกค้ายกเลิกห้องพักอีกรอบ จนทำให้ผู้ประกอบการหลายรายแบกรับภ าร ะไม่ไหว ทยอยปิดกิจการชั่วคราวไปแล้วหลายรายนั้น

ล่าสุด วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งชาติ มีแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนการท่องเที่ยว เพื่อรองรับกรณีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย หากประสบอุบั ติ เห ตุ หรือเจ็ บไข้ได้ป่ว ย รัฐบาลไทยจะดูแลอย่างเต็มที่ โดยมีลักษณะคล้ายกับมาตรการ “ซาโยนาระแท็ก” ของประเทศญี่ปุ่น

เป้าหมายเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว เพราะนอกจากจะได้ซื้อประกันภัยการท่องเที่ยวแล้ว เงินที่ได้จะถูกนำมาช่วยเหลือและเยียวย าผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ประสบวิกฤต CV-19 ในขณะนี้

โดยในเบื้องต้นคาดว่าที่ประชุมจะเสนอให้มีการเก็บเงินนักท่องเที่ยวในอัตราคนละ 10 เหรียญ หรือประมาณ 300 บาท เพื่อเข้ากองทุนดังกล่าว และหากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมก็จะมีการนำเข้าที่ประชุม ครม. ต่อไป