ป้าแต๋น-ลุงพลลั่น พร้อมสู้ เดินหน้าปฏิเสธค ดีไม้มะค่ าแต้-ทำร้า ยนักข่าว

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแ ห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล ติดต่อให้นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทน ายตั้ม เข้ามาช่วยดูแลค ดีน้องชมพู่ หากลุงพลถูกตำรวจอ อกหม ายจับ โดยทนายตั้มมีกำหนดเดินทางไปบ้านลุงพล ที่บ้านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ลงที่สกลนครโดยมีทีมทน ายความและนายแพ ทย์ร่วมเดินทางไปด้วย ท่ามกล างกระแ สวิพากษ์วิจ ารณ์ว่าทนายตั้มและคณะอาจต้องถูกกั กตัว 14 วัน ตามมาตรการ cv เพราะเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ย งสูง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

สำหรับความคืบหน้าล่ าสุด เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่สภ.กกตูม จ.มุกดาหาร ลุงพล เดินทางมารับทราบข้ อหา ฐานความผิ ดครอบครองไม้ห วงห้ามโดยผิ ดก ฎหมายตามพรบ.ป่ าไม้ พ.ศ.2484 ตามหม ายเรีย กของตำร วจสภ.กกตูม หลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหาร ตรวจสอบพบว่าไม้ตะเคียนท่อน ที่ศา ลแม่ตะเคียนโสรภี ข้างบ้านลุงพล เป็นไม้มะค่ าแต้ และค ดีทำร้า ยผู้สื่อข่าวช่องหนึ่ง

นายไชย์พล เปิดเผยว่า ตนปฏิเ สธให้การรับส ารภาพทั้ง 2 ข้อหา เนื่องจากไม่มีเจ ตนาก ระทำผิ ด จากนี้จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายความ ส่วนกระแ สข่าวการตรวจสอบการสร้างรูปปั้นพญานาคในพื้นป่าส งวน ยืนยันพร้อมจะเข้ามาพบตำร วจ หากถูกดำเ นินค ดี ถ้ารูปปั้นพญานาคถูกทุ บจริง ยอมรั บรู้สึกเสียด ายและไม่ต้องการให้เกิดขึ้น และขณะนี้ได้ติดต่อวิศวกรเพื่อออกแบบรับรองการสร้างรูปปั้นพญานาคแล้ว รวมถึงปรึกษากับนักก ฎหมาย ถึงเรื่องก ฏหมายป่าสง วนด้วย

ลุงพล เปิดเผยต่อว่า ไม่กังวลถึงเรื่องผลพิสูจน์เครื่องจับเท็ จ ส่วนตัวคิดว่าเรื่องผลเครื่องจับเท็ จออกมาช้าเกินไป พร้อมไม่ขอแสดงความเห็นว่าจากนี้สมควรนำใครไปเข้าเครื่องจับเท็ จเพิ่มอีก ยอมรับการเข้าเครื่องจับเท็ จกับการพิมพ์ล ายนิ้วมือรับทราบข้ อหาวันนี้ มีความตื่นเต้นเท่ากัน

ด้านนางสมพร หล าบโพธิ์ หรือป้าแต๋น ได้เดินทางมาด้วย เปิดเผยว่า ในวันนี้มาให้กำลังใจลุงพล ยอมรับที่ผ่านมามักคอยเตือนสติ และอยู่เคียงข้างลุงพลเสมอ รวมถึงไม่รู้สึกเครี ยดที่ลุงพลถูกแจ้ งข้ อหา ยืนยันไม่มีความกังวลถึงเรื่องผลพิสูจน์เครื่องจับเ ท็จ

โดยสุดท้ายหากตัวเองและลุงพลถูกห มายจั บจริงตามที่หล ายฝ่ายค าดการณ์ ก็พร้อมที่จะสู้ต่อไป เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์