ประกันสังคม เปิดข้อเสนอลดเก็บเงินสมทบ เหลือแค่ 0.5%

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์cv ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งล่าสุด รัฐบาลได้ออกมาตรการเราชนะ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้กับประชาชน จำนวน 7,000 บาท โดยเงื่อนไขของมาตรการดังกล่าว ได้ยกเว้นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่จะไม่ได้รับสิทธิ์

ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า กระทรวงแรงงานมีแผนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ปรับลดการจ่ายเงินประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 เหลือร้อย 0.5 จากเดิมการส่งเงินสมทบของลูกจ้างมาตรา 33 ได้ปรับลดอยู่แล้วเป็น 3% จากเดิม 5%

สำหรับแนวทางลดเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างเหลือร้อยละ 0.5 คาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปถึงเดือนมีนาคม เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่มีอยู่ราว 12 ล้านคน