ปฏิทินการโอนเงินโครงการ เราชนะ 3,500 รวม 2 เดือน เงินเข้าวันไหนบ้าง เช็กเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้คตวามสนใจกันเป็นจำนวนมาก กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรก คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพราะจะได้รับเงินโดยอัตโนมัติ แบ่งเป็น ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ปกติได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 800 บาทต่อเดือน พอมาโครงการ “เราชนะ” จะได้เพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 5,400 บาทตลอดโครงการ ส่วนกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 30,000 ถึง 100,000 บาทต่อปี ปกติได้เงินจากบัตรสวัสดิการฯ 700 บาทต่อเดือน มาครั้งนี้ได้เงินเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 5,600 บาทตลอดโครงการ

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลของโครงการภาครัฐ ทั้ง คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้ว กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ส่วนกลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลโครงการภาครัฐ ต้องลงทะเบียนใหม่ ที่เว็บไซต์ เราชนะ.com

ทีนี้มาดูรายละเอียดการโอนเงินกัน กลุ่มแรก ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงินครั้งแรก 5 กุมภาพันธ์ คนละ 675 บาท หรือ 700 บาท แล้วแต่รายได้ของแต่ละคน โดยเงินจะโอนเข้าทุกวันศุกร์ คือ วันที่ 12, 19, 26 กุมภาพันธ์ และ 5, 12, 19, 26 มีนาคม รวมคนละ 5,400 และ 5,600 บาท

ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้ว กลุ่มนี้จะสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ “เราชนะ.com” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ซึ่งระบบจะตรวจสอบคุณสมบัติว่าตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ เช่น มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปี, ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ, เป็นผู้มีรายได้สูงไหม, เงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาทหรือไม่ ถ้าคุณสมบัติผ่านก็จะสามารถกดยืนยันสิทธิในแอปฯ เป๋าตัง และรับเงินครั้งแรก 2,000 บาทในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์, 4, 11, 18 และ 25 มีนาคม

ส่วนกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่เนื่องจากยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของโครงการภาครัฐ ลงทะเบียนได้วันที่ 29 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบคุณสมบัติวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และจะได้เงินครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ จำนวน 2,000 บาท จากนั้นได้เงินทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1,000 บาท วันที่ 25 กุมภาพันธ์, 4, 11, 18 และ 25 มีนาคม