บุกรวบ ทลายแหล่งลอบค้าถุงมือใช้แล้ว ย่ านลำลูกกา กว่า 4 แสนชิ้น

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเวล า 20.30 น. วานนี้ (29 ม.ค.) พ.ต.อ.วรวิทย์ ญาณจินดา รอง ผบก.สปพ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันแถลงข่าวจั บกุมนางสาวณัฐวิมล อายุ 33 ปี นายจิรายุ อายุ 32 ปี

และคนงานสัญชาติกัมพูชา ผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 3 คน โดยจั บได้ที่บ้านเลขที่ 31163 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 1 ซอย 28 หมู่ 17 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ยึดข องกล างได้กว่า 400,000 ชิ้น รวมมูลค่าของกล างกว่า 5 ล้ านบาท

พ.ต.อ.วรวิทย์ เผยว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ด้านหน้ากำลังก่อสร้างต่อเติม ปลูกอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 70 ตารางวา จากการตรวจค้นภายในบ้านชั้นล่ างพบของกล างเป็นถุงมือย างแพ ทย์ประมาณ 400,000 ชิ้น กล่องบรรจุภัณฑ์ถุงมือย าง จำนวนประมาณ 32 กล่อง เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง เครื่องชั่งกิโล 1 เครื่อง และเครื่องซีลพล าสติก 1 เครื่อง

ก่อนทำการตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสื บสวนหาข่าวงานสายตรวจ 2 กองกำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ว่ามีการลั กล อบผลิตและซุ กซ่ อนถุงมือย างทางการแพ ทย์ที่ใช้แล้วนำกลับมาแพ็กจำหน่ายใหม่ในพื้นที่ กทม.และเขตปริมณฑล เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบส วนจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสว นพร้อมกับเทียบข้อมูลจากสายด่วน 191 จนทราบว่าบ้านหลังดังกล่ าวเป็นสถานที่ซุ กซ่อ นและผลิตถุงมือทางการแพ ทย์


ของกล าง

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบส วนหาข่าวงานสายตร วจ 2 จึงได้รวบรวมพย านหลั กฐานจนสามารถขอหม ายค้ น เมื่อมาถึงสถานที่ตรวจค้นพบผู้ต้อ งหาแสดงตนเป็นเจ้าบ้าน จากการตรวจค้นพบว่าเป็นสถานที่ผลิตและเก็บถุงมือย างทางการแพ ทย์ที่ใช้แล้วและอุปกรณ์การผลิตอีกจำนวนหนึ่งจริง ซึ่งมีความผิ ดตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพ ทย์ พ.ศ.2551

ฐานไม่จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพ ทย์และฐานผลิตซึ่งเป็นเครื่องมือแพ ทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ และได้ทำการตรวจยึดของกล างตามรายการดังกล่ าวข้างต้นไว้เป็นหลั กฐานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้อ งห าเคยมีประวัติคดีการฉ้ อโก งเกี่ยวกับการข ายถุ งมื อย างทางการแพ ทย์อีกด้วย