บัตรคนจน ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ รับรวมกับเงินบัตรคนจนปกติ

ครม.ไฟเขียวแล้วหลังมีมติอนุมัติโครงการ เราชนะ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 14 ล้านคน คือกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ และจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีทันทีหากประชุมครม.มีมติอนุมัติโครงการฯ

ยอดรวมรายรับผู้ถือบัตรคนจน เยียวยาโควิดรอบล่าสุด

เงิน 500 บาท ใช้จ่ายซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคร้านธงฟ้า เป็นเวลา 3 เดือน (มกราคม-เดือนมีนาคม)

เงินค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทต่อคน

เงินเยียวยาเราชนะ 3,500 บาท

ปล.ไม่รวมเงินช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ได้สิทธิคืนภาษี VAT 5%

ทั้งหมดรวม 4,200 – 4,300 บาท จะโอนเข้าบัญชี (ไม่ต้องลงทะเบียนรับเงินเราชนะ) ให้ใช้จ่ายในช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. 64 สามารถกดผ่านบัตรคนจน (ธ.กรุงไทย) เมื่อมติครม.ดังกล่าวผ่านนั่นเอง