น้ำท่วมปัตตานี สุดอ่วมทั้ง 12 อำเภอ พ่อลูกอ่อน วอนขอนมทารก

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนบางลางที่ไหลล้นสปิลเวย์เขื่อนชลประทานปัตตานีเข้าท่วมในเขตพื้นที่ จ.ปัตตานี ทำให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปัตตานี ต้องประกาศให้ทั้ง 12 อำเภอ เป็นพื้นที่เกิดภัยพิบัติ โดยมวลน้ำยังคงไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ราบต่ำสองฝั่งแม่น้ำปัตตานี

ส่งผลให้บ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเดือ ดร้อนจนต้องขนย้ ายสิ่งของไว้บนที่สูง และอยู่อย่ างหวาดกลัวหลังมีประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวั งระดับน้ำเพิ่มในหลายพื้นที่ จนต้องจัดเวรย ามและไม่ได้หลับได้นอนกันเพราะต้องคอยเฝ้าดูน้ำที่สูงขึ้น ซึ่งมักจะเกิดปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน

ทั้งนี้ครอบครัวของนายบือราเฮง อิเฮง ชาวบ้าน ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี ที่ได้รับความเดื อดร้อนจากน้ำท่วม เนื่องจากมีลู กอ่อ นวัยเพียง 3 เดือน โดยนายบือราเฮงอาศัยอยู่กับภรรย าและลู กอ่อ นวัย 3 เดือน

และอยู่กับสภาพน้ำท่วมระลอกใหม่เข้าสู่วันที่ 3 แล้ว โดยมีเพียงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาล ปลากระป๋องที่ทางจังหวัดนำมามอบให้บรรเทาความเดื อดร้อน และไม่มีน้ำสะอาดอาบ โดยอาบน้ำที่ท่วมแทนประปาหมู่บ้านที่เสี ยหาย อีกทั้งที่บ้านมีเด็ กอ่อ น จึงมีความต้องการของใช้สำหรับเด็ กโดยเฉพาะผ้าอ้อมและอาหารอ่อ น

นายบือราเฮง กล่าวว่า ขณะที่การเป็นอยู่ของชาวบ้านมีความลำบ าก มีการกักตุนสิ่งของอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่มีความกั งวล และเกิดความเครี ยดว่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงอย่ างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบภายในคืนนี้ ทำให้หลายครอบครัวมีการร่วมกันจัดเวรย ามเฝ้าดูระดับน้ำ ซึ่งบางหลังระดับน้ำปริ่มสูงเกือบถึงพื้นบ้านที่ยกสูงเกือบ 2 เมตร และหากน้ำยังสูงก็จะอพย พไปอยู่กับญาติอีกหมู่บ้าน

อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ ที่กำลังประสบปั ญหาน้ำท่วมด้วยนะคะ ขอให้ผ่านวิกฤ ตในครั้งนี้ไปให้ได้