น่าเป็นห่วง หมอโอภาส แจง 3 สายพันธุ์ทั้งหลบวั คซีน-ติดเชื้ อซ้ำ

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64 ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โ รคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Opass Putcharoen อัพเดทสา ยพันธุ์ โดยระบุข้อความ

สา ยพันธุ์ของไวรั สที่น่าติดตามมี 3 ส ายพันธุ์ หล ายประเทศในโลกเริ่มติดตามเฝ้าระวังการระบา ดของสา ยพันธุ์ที่อาจจะมีการแพร่ออกไปได้ง่ายขึ้น การติดซ้ำได้และคุณสมบัติของบางสา ยพันธุ์ที่อาจจะหลบการป้ องกันของวั คซีน

การกล ายพันธุ์เป็นคุณสมบัติของcvเอง ในภาวะปกติของcvจะมีการกล ายพันธุ์สองตำแหน่งสารพันธุกรรมในหนึ่งเดือนซึ่งไม่น่าจะทำให้มีผลต่อโครงสร้างหรือคุณสมบัติไวรั สอย่ างรวดเร็ว แต่ในบางครั้งเวล าที่อยู่ในมนุษย์บางคนหรือในสัตว์บางชนิดอาจมีการกล ายพันธุ์ที่รวดเร็วและมีการเปลี่ยนคุณสมบัติที่หลบวั คซีน ส ายพันธุ์ที่พบในอังกฤษหรือ B.1.1.7

มีคุณสมบัติที่ติดต่อได้ง่ายขึ้น 50-70 เปอร์เซ้น คาดว่าสา าพันธุ์นี้น่าจะเป็นสา ยพันธุ์หลักที่ระบา ดในอเมริกาหลังจากเดือนมีนาคมปีนี้ ส ายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือ B.1.3.52 (20H ต่อ 501Y.V2)มีคุณสมบัติคือแพร่กระจายได้ง่ายและอาจจะหลบหลีกแอนติบอดีที่สร้างจากวั คซีน ส ายพันธุ์ที่พบในบราซิลหรือ P.1 (20J ต่อ 501Y.V3) มีการกล ายพันธุ์ที่ตำแหน่งบนด้านนอกทำให้อาจจะหลบการจับของแอนติบอดีจากวั คซีนได้คล้ ายกับส ายพันธุ์แอฟริกาใต้แต่ยังมีการกล ายพันธุ์เพิ่มเติมอีกหล ายตำแหน่ง

มีคำถามเกี่ยวกับวั คซีนจะไม่ได้ผลหรือไม่ถ้าไวรั สกล ายพันธุ์ คำตอบคือยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนเพราะข้อมูลที่ได้ มาจากการศึกษาทางโครงสร้างที่กล ายพันธุ์และการตอบสนองของแอนติบอดีในห้องทดลอง จึงยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันในคน แม้ว่าประสิทธิภาพของวั คซีนอาจจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อย แต่นักวิทย าศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อ ว่ายังคงป้องกันการติด ป้องกันที่รุนแรงได้ และการออกแบบวั คซีนเองก็มีการใช้ข้อมูลของการกล ายพันธุ์มาประกอบด้วย วั คซีนรุ่นถัดไปก็ต้องมีการติดตามอย่ างต่อเนื่องเพื่อพํฒนาวั คซีนได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

วิธีที่ป้องกันการเกิดการกล า ยพันธุ์ที่ดีคือพย าย ามไม่ให้มีการติดต่อในคนจากรุ่นไปรุ่นหล ายๆทอด หรือจากคนไปสัตว์และเข้ามาที่คนอีกครั้ง จนอาจจะทำให้ไวรั สมีการกล ายพันธุ์ ดังนั้นตัดวงจรของการระบ าดโดยการใส่หน้ากาก การล้ างมือ รักษาระยะห่างยังสำคัญที่สุด แม้ว่ามีวั คซีนใช้อยู่ก็ตาม สำหรับในประเทศไทย เท่าที่ตรวจส ายพันธุ์ของไวรั สจากคนไ ข้ในโรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งหมดเป็นสา ยพันธุ์ B1.36.16 ซึ่งเป็นสา ยพันธุ์ที่ระบ าดเป็นหลักขณะนี้และเป็นไวรั สสา ยพนธุ์เดียวกับพม่า

ห้องปฎิบัติการศูนย์โร คอุบั ติใหม่ด้านวิทย าศาสตร์สุขภาพ โรงพย าบาลจุฬาพบสา ยพันธุ์ B.1.1.7 ในคนไ ข้ที่เดินทางมาจากอังกฤษ 1 รายซึ่งไม่มีอาการ ตอนนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพย าบาลที่เป็น ASQ ขณะนี้ข้อมูลของสา ยพันธุ์ B 1.1.7 น่าจะมีทั้งหมด 6 ราย ที่ดักไว้ได้ใน ASQ